Zuidpolder van Delfgauw

Aanvulling op de informatieborden Oude Leede

In samenwerking met het project Wijkgericht Werken heeft een werkgroep, bijgestaan door enthousiaste bewoners van Oude Leede, in 2012 gewerkt aan het samenstellen en ontwerpen van 5 informatieborden. Deze borden staan op 5 locaties in Oude Leede en bevatten cultuur-historische informatie over de directe omgeving.

 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de locatie Zuidpolder van Delfgauw

 

Ligging Zuidpolder
De polder ligt op het grondgebied van twee voormalige ambachten. De bergboezem bevindt zicht in het ambacht Vrijenban en het overig gedeelte van de polder (De Oude Leede) ligt in het ambacht Pijnacker. Kadastraal zijn op de polder van toepassing: Vrijenban sectie D, Pijnacker secties C, D en H. Na opheffing van de gemeente Vrijenban in 1921, is de polder geheel in de gemeente Pijnacker gelegen

 

Droogmaking
De naam verwijst naar de droogmaking in de jaren 1858-1864 van twee, ten gevolge van vervening ontstane plassen in de Zuidpolder van Delfgauw

 

Deze veenplas de z.g.’Oudeleesche plas’ bestond uit twee gedeelten, de grote plas met een oppervlakte van 178 ha. en de kleine plas met een oppervlakte van 30 ha. De grote plas werd de eigenlijke droogmaking en de kleine plas werd bergboezem.

 

De droogmaking werd bemalen door een windvijzelmolen in de noordelijke hoek van de bergboezem. 10 De molen werd in 1860-1861 gebouwd door A. van der Drift te Schipluiden voor f 30.000,–. Het water werd uitgeslagen op de ringsloot langs de bergboezem, die uitmondde in de Overslag-molensloot. Via het stoomgemaal aan de Overslag werd het water op de Schie uitgemalen. De molen had een ijzeren as en roeden. De vlucht van de wieken bedroeg 30 meter. In 1919 werd de bemaling door deze molen beëindigd.

 

In 1919 werd een elektrisch gemaal aan de Oude Leedeweg in gebruik genomen. Dit gemaal was voorzien van een centrifugaalpomp en had een capaciteit van 25 m3 per minuut.

 

Om de tuinbouw te ontwikkelen in de Zuidpolder van Delfgauw heeft het polderschap omstreeks 1910 een schutsluis met daarover een ijzeren ophaalbrug in de Oude Leedeweg aangelegd (ter hoogte van de Molendijk). In 1952 werd de schutsluis buiten gebruik gesteld

 

Bron: Hoogheemraadschap Delfland, polderarchief, periode 1858-1976, auteur G.J. Klapwijk