– Spreekuur wethouders Ilone Jense en Frank van Kuppeveld op maandag 14 oktober van 16.00 – 17.00 uur

Op maandag 14 oktober 2019 van 16.00 – 17.00 uur houden de wethouders Ilone Jense en Frank van Kuppeveld spreekuur in het Oude Laarsje.

 

Werkgebied/portefeuille wethouder Ilone Jense-van Haarst

 • Ruimtelijk domein
 • Mobiliteit
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Water
 • Economie: detailhandel en bedrijfsterreinen
 • Werkgelegenheid
 • Kernwethouder Delfgauw en Oude Leede
 • Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Bestuurslid Stichting Algemene Begraafplaats Sint Janshof
 • Plv. Algemeen Bestuur MRDH
 • Plv. bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH

 

Werkgebied/portefeuille Frank van Kuppeveld

 • Wonen
 • Economie-Glastuinbouw
 • Energietransitie
 • Grondzaken
 • Bouwprojecten
 • Milieu
 • Kernwethouder Nootdorp
 • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
 • Lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Lid Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden
 • Lid Greenboard Greenport West-Holland
 • Plv. Lid Bestuurscommissie Vervoersauthoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Plv. Lid GGD Haaglanden en Veilig Thuis

– Kidsclub Oude Leede genomineerd voor Vrijwilligersprijs 2019

Welke organisatie wint de vrijwilligersprijs 2019?

De stemmen van de jury zijn geteld en tellen voor 50%.
Jullie stem telt mee voor de andere 50%.

De genomineerden zijn:
Kidsclub Oude Leede
Jeugdland Pijnacker
Netwerk Young Connection
Kringloopwinkel de Wisselbeker 

Breng hier je stem uit!

(van 16 t/m 27 oktober 2019)

Hierna kunt u een stem uitbrengen op één van de genomineerden. Dus hou de Telstar in de gaten! De prijswinnaars worden bekendgemaakt tijdens het vrijwilligersevenement Helden om de Hoek op 1 november 2019.

– Najaarsbijeenkomst BOL op woensdag 16 oktober 2019

 

NIEUWSBRIEF BEWONERSVERENIGING OUDE LEEDE

19e jaargang, UITGAVE 52, oktober 2019

www.oudeleede.nl (voor alle mededelingen en laatste verslagen)

 

Wij nodigen onze leden graag uit voor de najaarsbijeenkomst op woensdag 16 oktober 2019. We starten om 20:00 uur in Het Oude Laarsje, Oude Leedeweg 62a. Wij vragen u om nieuwe bewoners te attenderen op deze bijeenkomst. Zij zijn natuurlijk van harte welkom!

 

Agenda:

 

 • Welkomstwoord door de voorzitter
 • Glasvezel voor Oude Leede
 • Voortgang veiligheid/onderhoud wegen
 • Beheer polders Oude Leede:
  • Update ontwikkelingen rondom weidevogel kerngebied
  • Gastspreker Marcel van der Wal over nut en noodzaak van de jacht rond Oude Leede

Pauze

 • Mededelingen van het bestuur:
  • Vacature secretaris, als kandidaat is aangemeld Wendy Hogervorst, tegenkandidaten kunnen tot begin van de vergadering worden aangemeld.
  • Textielcontainer trapveldje
  • Adoptie recreatieprullenbakken Oude Leede
  • SWOP vrijwilligersprijs – Kids Club is genomineerd
 • Rondvraag, alles wat betrekking heeft op ons gebied
 • Proeverij gerookte ganzenborstfilet
 • Afsluiting (22:00 uur)

U kunt uw punten/vragen ook vooraf kenbaar maken bij de plaatsvervangend secretaris Wendy Hogervorst bol.secretaris@oudeleede.nl of tel 06 – 2726 5444.

 

Met vriendelijke groet namens het BOL-bestuur,

voorzitter Corina van der Ende

 

Bij deze verzoeken wij u vriendelijk  de contributie voor 2019 over te maken naar rekeningnummer NL79 RABO 0142 8416 09van de BOL. Vermeld a.u.b. uw naam, straat en huisnummer. Voor vragen is Henk van der Steen bereikbaar via:

bol.penningmeester@oudeleede.nl of tel. 06 5421 6170.

De contributie voor 2019 is  € 10,00 per echtpaar/stel en € 5,- voor alleenstaanden. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Henk van der Steen en zijn geheel 2019 gratis lid.

Vanaf 19.00 uur kunt u ook de contributie 2019 ter plaatse voldoen. Tegelijkertijd zouden wij graag ter wille van een goede communicatie uw emailadres willen nakijken, want er lijken veel veranderingen te zijn. U kunt ook een (test) mail sturen aan Henk van der Steen: bol.penningmeester@oudeleede.nl

 

 

– Gedeeltelijke afsluiting Zuideindseweg ivm vervanging bruggen 7 oktober 2019 t/m 18 januari 2020.

Het werk start op 7 oktober 2019 hiermee wordt de Zuideindseweg  tussen huisnr 53 en 55  voor al het verkeer afgesloten. Deze afsluiting duurt tot 16 november 2019.

 

Hiervoor wordt een omleiding voor zowel fietsers/voetgangers en autoverkeer ingesteld. Zie bijlage brug 16.

119-02650-01B Delfgauw Zuideindseweg bruggen Damsteegt

 

De werkzaamheden voor de 2e brug starten op 18 november 2019 en duren tot 18 januari 2020. Deze uitvoeringsperiode duurt langer omdat er een winterstot/vakantie in zit van 2 weken.

 

Voor deze werkzaamheden is de Zuideindseweg  afgesloten voor al het verjkeer tussen huisnr 71 en 73. Hiervoor wordt een omleiding voor zowel fietsers/voetgangers en autoverkeer ingesteld. Zie bijlage brug 17.

119-02650-02B Delfgauw Zuideindseweg bruggen Damsteegt[1]

– Glasvezel buitenaf planning!

Er is een nieuwe planning afgegeven voor het Glasvezel buitenaf traject.

In deze planning wordt aangegeven dat de graafwerkzaamheden in de Oude Leede vanaf week 39 – 2019 (23 september) worden hervat.

De daadwerkelijke huisaansluitingen volgen vanaf week 03 – 2020 (13 januari).

 

De laatsbijgwerkte planning is via deze link te bekijken.

 

We vertrouwen er op u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?

U kunt ons bellen via 088-7585800 of mailen via info@glasvezelbuitenaf.nl.

 

Met vriendelijke groet,
Glasvezel buitenaf