– Terugkoppeling Gemeente Pijnacker-Nootdorp n.a.v. najaarsvergadering

Tijdens de najaarsvergadering van woensdag 7 november 2018 zijn een aantal vragen gesteld aan vertegenwoordigers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Onze wijkmanager, Marjolein van der Vlies, heeft naar aanleiding van de vragen een schriftelijke terugkoppeling gegeven, die u hieronder kunt lezen:

 

Verlichting Oude Leede:

Is er naar de verlichting gekeken?

– Nee, er is geen verlichtingsplan gemaakt, daar zal de gemeente nog naar kijken.

→ Deze vraag is tijdens de bijeenkomst beantwoord, het ging om de verlichting die niet heel fel is. In 2013 is alle verlichting in Oude Leede vervangen door de huidige verlichting. De leden van de BOL zijn hier destijds over geraadpleegd en hebben juist bewust gekozen voor energiebesparing. De gemeente gaat hier nu geen actie op ondernemen.

 

Extra passeerplek bocht Oude Leedeweg:

Komt er een extra passeerplek in de bocht van de Oude Leedeweg, zoals ook verwoord in de wijkschouw?

– Deze mogelijkheid komt er niet volgens het huidige plan. De gemeente wil er echter wel over praten, wordt vervolgd.

→ Hierover is inmiddels contact geweest tussen Fred Maas en Rob van Paassen.

 

Situatie fietstunnel richting Keizershof:

Er was ook een vraag over de gevaarlijke situatie van het inrijden van de fietstunnel als het glad is, de bocht is scherp en je kunt dan onderuit gaan.

– De gemeente neemt dit punt mee ter overweging.

→ De bocht blijft hetzelfde. Wel wordt deze week nog iets gedaan aan de wateroverlast, daardoor zal het ook minder glad worden.

 

Lekkage fietstunnel richting Keizershof:

Gaat de gemeente iets doen aan de Lekkage fietstunnel, Oude Leedeweg-Zuidweg?

– Dit punt wordt voor actie meegenomen.

→ Tijdens de bijeenkomst aangegeven aan de betreffende bewoner dit te melden via Meldpunt Leefomgeving. Dan kan worden uitgezocht of dit een taak voor provincie of gemeente is.

 

Nieuwe AED en AED training in Oude Leede:

De gemeente zal de nieuw te plaatsen AED opnemen in de gemeentelijke inventarisatie.

De reanimatiecursus is bovendien gratis en voor niets.

→ Hierover is inmiddels contact geweest tussen Ida van der Ploeg en de gemeente.

De AED-cursussen voor bewoners kunnen eventueel gesubsidieerd worden met de Buurtknip (www.pijnacker-nootdorp.nl/buurtknip )

 

Bankje op het nieuwe fietspad:

Mag er een bankje op het nieuwe fietspad? Gemeente neemt dit punt mee.

→ Het plaatsen van een bankje heeft op dit moment geen prioriteit binnen de gemeente. De gemeente geeft wel toestemming hier zelf een bankje of andere zitplek te creëren (graag in overleg). Een zitplek moet veilig zijn, onderhouden worden en er moet voldoende draagvlak zijn voor het plaatsen (het kan namelijk ook een ‘hangplek’ worden).

 

Onderhoud aan de Wilgenweg:

Niet in de notulen, maar er was ook een vraag over het onderhoud aan de Wilgenweg.

→ Op dit moment staat de Wilgenweg niet in het beheerplan, wel moet de weg veilig zijn. We zullen de weg op korte termijn bekijken en afstemmen of er klein onderhoud nodig is.

 

– Er komt glasvezel in buitengebied Oude Leede, 58,3% kiest voor Glasvezel >> Oude Leede 69,9%

Gefeliciteerd! Glasvezel voor Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland!

 

Goed nieuws: er komt glasvezel in het buitengebied van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland en daarmee dus ook in Oude Leede!

 

58,3 % van de inwoners van het buitengebied in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland  heeft zich aangemeld voor glasvezel. Dit betekent dat er een nieuw glasvezel-netwerk wordt aangelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal abonnementen en het percentage per woonplaats:

Woonplaats Aantal aansluitadressen Aantal abonnementen      %
Delft 19 16 84%
Nootdorp 117 90 77%
Delfgauw 225 158 70%
Oude Leede 313 218 70%
Berkel en Rodenrijs 181 111 61%
Pijnacker incl Oude Leede 677 409 60%
Pijnacker excl Oude Leede 364 191 52%
Rotterdam 27 15 56%
Bleiswijk 449 205 46%
Bergschenhoek 160 73 46%
‘s-Gravenhage 4 0%
Eindtotaal 1859 1077 58%

 

Alle aanmeldavonden, deur-tot-deur acties en alle andere activiteiten hebben ertoe geleid dat alle bewoners die zich hebben aangemeld, worden voorzien van een glasvezelaansluiting. Dat is zeker iets om trots op te zijn.

 

Binnenkort informeert Glasvezel Buitenaf alle inwoners persoonlijk over het vervolg.