Notulen en vergaderingen

Hier kunt u de verslagen en notulen terugvinden van

de algemene vergadering van de bewonersvereniging Oude Leede.