Contributie

De contributie voor 2018 is € 5,- per persoon,

dus per stel € 10,-.

De contributie kan contant betaald worden

tijdens de jaarlijkse voorjaarsvergadering.

U kunt het bedrag ook overmaken naar rekeningnummer NL79RABO0142841609 van de BOL. Vermeld bij overmaken duidelijk uw naam, straat en huisnummer.

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom en het eerste contributiejaar bent u GRATIS lid.

Voor vragen en aanmelden kunt u zich richten tot de penningmeester van de BOL:

Henk van der Steen

Telefoon: (015) 380 53 21 of via email: bol.penningmeester@oudeleede.nl