Notulen voorjaarsbijeenkomst 2019

Concept verslag van de Voorjaarsbijeenkomst van de Bewonersvereniging Oude Leede op woensdag 10 april 2019 in het buurthuis Het Oude Laarsje.

 

Opening

Voorzitter Cees van Boxel opent om 20:00 uur en heet allen welkom. 

 

1. Glasvezel: update over de uitvoeringsfase (projectleider BAM en CIF/GO)

– BAM legt eerst glasvezelkabels langs de weg. Vervolgens leggen ze kabels tot aan de voordeur, op eigen terrein. Nadat ze langs zijn geweest om de kabels op het terrein van bewoners te leggen maken ze een afspraak met bewoners om in de woning een kastje aan te sluiten.

 

– BAM is uitgegaan van een totaalproject voor Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Ze moeten nog vergunning rondkrijgen voor de waterschappen in Lansingerland. Hierdoor duurt aanleggen langer.

 

– BAM houdt geen rekening met de reconstructie van de Polderweg. Dat komt omdat aanleggen van glasvezel een ander tempo heeft dan de reconstructiewerkzaamheden.

Door middel van een brief wordt aangegeven dat de BAM in een tijdsperiode van 3 dagen op het eigen terrein van bewoners werkzaamheden zal verrichten (dit betreft schieten of graven).

 

Ploegen van de BAM worden geïnstrueerd om aan te bellen op het moment dat ze op eigen terrein gaan graven in plaats van schieten. BAM vindt het fijn als mensen het emailadres bol@oudeleede.nl gebruiken wanneer ze klachten hebben. Ze worden vanaf daar naar het juist meldpunt verwezen.

 

– Stukken asfalt die open gemaakt worden, worden met klinkers gestopt maar zullen later met asfalt gevuld worden. Ook op eigen terrein. BAM herstelt het naar de aangetroffen situatie.

 

80% van de aansluitingen van de woningen wordt meteen meegenomen in deze fase. 20% van de aansluitingen wordt in andere fases van het project gemaakt. Bewoners kunnen zelf aangeven of ze wel of niet thuis zijn, de BAM probeert daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

 

2. Onderhoud wegen: update voortgang (gemeente PN)
– Begonnen aan de Oude Leedeweg. Daar zit het eerste deel erop. Nu zijn ze aan het werk in de Polderweg.

 

– Op 8 mei is een wijkschouw, waar de wethouder aan deelneemt. Deze fietstocht is bedoeld om de leefbaarheid in de Oude Leede onder de loep te nemen. Meldingen m.b.t. de openbare ruimte graag doorgeven via Meldpunt Leefomgeving. Het verzoek is om dit niet op te sparen tot de schouw.De technische schouw m.b.t. het asfalt/ wegwerkzaamheden is op een ander moment en wordt door de wegbeheerder van de gemeente uitgevoerd.

 

– Groot onderhoud zit voor nu niet in de planning. De Zuideindseweg is als laatste aan de beurt.

 

– De veiligheid van fietsen bij de tunnel en het begin van de Oude Leedeweg is er niet op verbeterd na herinrichting. Gemeente gaat de situatie schouwen en kijken of er verbetering mogelijk is.

 

– Bermbelijning ontbreekt op het vernieuwde stuk van de Oude Leedeweg. Gemeente gaat dat oppakken. 

 

3. Zuidpolder en de weidevogels (gemeente PN)

– Rapport omtrent weidevogels. Voorstel vanuit de gemeente: tijdens de najaarsbijeenkomst kan een presentatie gegeven worden over de Zuidpolder en de weidevogels. Verzoek: graag tijdig aangeven of dit gewenst is, zodat betreffende collega de datum kan vrijhouden. Zie ook punt 6.  

 

4. Ruijven Noord (gemeente PN)

– Herontwikkeling Ruijven Noord; er wordt gewacht op het broedseizoen en dan gaat de gemeente verder met de ontwikkeling.

 

– De zorgboerderij moet nog een vergunning aanvragen voor een pad dat ervoor zorgt dat mensen niet meer over de weg hoeven te lopen. De gemeente wacht daarop. Als er meer duidelijk is komt er een vergadering met de mensen uit de buurt.

 

5. Inbraken en meldingen (politie)
– Politie heeft veel meldingen gehad de laatste maanden. Vooral in December 2018.

 

– Politie maakt excuses voor slecht terugkoppelen van meldingen en beloven beterschap. Na aanhouding van inbrekers of na het doen van een melding krijgt men officieel altijd terugkoppeling. Na aangifte krijgt men altijd terugkoppeling.

 

– Oproep om verdachte omstandigheden te blijven melden bij de politie. Bel dan 112. Een voorbeeld: je ziet mensen rond een woning lopen en je weet dat de bewoners op vakantie zijn.

 

– Bij verkoop en/of goede doelen aan de deur: doe niet zomaar mee en bel 0900 -8844.

 

– Geef niet zomaar door aan de BAM dat je op vakantie bent.

 

– Camera’s mag je als bewoner zo ophangen dat er een stukje openbare weg zichtbaar is. De politie kan soms zulke beelden gebruiken waarop kentekens te lezen zijn. Voor een goede camera, vraag informatie bij experts.

 

Opmerking acheraf vanuit de Politie: De wijkagenten hebben opgemerkt dat, toen zij de bijeenkomst verlieten, veel woningen erg donker waren. Zij willen er nogmaals op wijzen, dat dit inbraakgevoelig is en adviseren om een lichtje te laten branden!

 

6. Ondernemersvereniging Hoeve Oude Leede (Dirk Gravesteyn)
– Er is een voorjaars- en najaarsbijeenkomst van de ondernemersvereniging. Zijn er zaken die de ondernemers aangaan, kun je bij de vereniging terecht. Via Dirk Gravesteyn, 0619401606 of mail: oudeleedeweg25@kpnmail.nl

 

– De ondernemersvereniging heeft contact met de gemeente omtrent de Zuidpolder. Het opzetten van het plan om de weidevogels te beschermen wordt gestart door Stan Gloudemans.

 

– In het plan voor de Zuidpolder worden de belangen van de ondernemers meegenomen. Terugkoppeling over de plannen volgt later.  

 

7. Bestuurszaken

– Corina van der Ende neemt het voorzitterschap over van Cees van Boxel.

 

– Dirk Gravesteyn is als nieuw lid verantwoordelijk voor het milieuplatform.

 

– Gaby Verwegen is als nieuw lid verantwoordelijk voor het secretariaat.

 

– Financieel en secretarieel jaarverslag gepresenteerd aan de leden.

 

– Vieren van 20-jarig bestaan van de BOL voorgelegd aan de leden.

 

– Kascommissie heeft twee leden. Joop van Baaren heeft zijn termijn vol gemaakt en gaat uit de kascommissie. Hans van Adrichem meldt zicht als nieuw lid van de kascommissie. Niek Notenboom blijft aan.

 

8. Mededelingen vanuit bestuur 

– De fietsroute voor de wijkschouw gaat alle wegen in Oude Leede af. Bewoners zijn uitgenodigd om op woensdagmorgen op 8 mei om 09:00 bij het Oude Laarsje te verzamelen om mee te fietsen. Hierbij zijn alle betrokkenen van de gemeente aanwezig. Hierna volgt een technische schouw door de gemeente.

 

– Meldt bij de gemeente de gaten in de weg en kapotte lantaarnpalen via het meldpunt. Als het melden niet leidt tot actie bij de gemeente, informeer daarover dan de BOL. 

 

9. Rondvraag

– De gemeente wil alle vuilnisbakken die bij de bankjes staan verwijderen. De gemeente zoekt vrijwilligers om de vuilnisbakken te legen en wil ze in dat geval laten staan. De angst is dat straks afval door de Oude Leede zal zwerven. De BOL verzoekt de wijkmanager en de gemeente om meer informatie te voorzien/de prullenbakken te laten staan.

 

Oproep om de papiercontainer te blijven vullen, zodat er geld opgehaald wordt voor de BOL en het buurthuis.

 

– De plasticcontainer verdwijnt. Er zou een textielcontainer voor in de plaats komen. De BOL neemt contact op met Avalex om de status hiervan op te vragen.

 

– BOL gaat in overleg met Avalex of de ongewenste papier kliko’s gezamenlijk opgehaald kunnen worden. 

 

Sluiting

De nieuwe voorzitter, Corina van der Ende, sluit om 22.00 uur de Voorjaarsbijeenkomst.