BOL-bijeenkomsten

Het bestuur van de bewonersvereniging vergadert

in het buurthuis, organiseert voorlichtings-

bijeenkomsten en ontvangt daar vertegenwoordigers van

andere organisaties voor overleg.

 

 

Enkele malen per jaar vinden bijeenkomsten plaats waar alle leden van de BOL voor worden uitgenodigd. Dan worden presentaties verzorgd over onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefomgeving in Oude Leede.