AED locaties Oude Leede

Bij het buurthuis hangt een AED. Om daar goed mee om te kunnen gaan, wordt jaarlijks een herhalingscursus georganiseerd.

Aanmelden voor de reanimatiecursus bij het bestuur van BOL