Oude Leede

Home

Oude Leede

Oude Leede is een buurtschap dat deel uitmaakt van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Deze website bevat allerlei informatie over de Oude Leede en haar directe omgeving. Ook is dit de thuisbasis van Bewonersvereniging Oude Leede (BOL).

NIEUWS

Sneller Internet - Inloopmiddag/avond op woensdag 8 maart 2017
Zoals u wellicht heeft gezien, is ter hoogte van de Oude Leedeweg 39 een mast geplaatst met een paraboolantenne. Deze antenne is gericht op Ruyven via een straalverbinding. Dit zorgt voor een snellere internetverbinding (DSL) via het bestaande kopernetwerk naar de hoofdschakelkast en onze woningen. De werkzaamheden zijn begin maart afgerond.

Naar verwachting zijn de grote problemen met werken en bankieren via internet dan eindelijk voorbij en wordt er ook eindelijk wat waar voor het geld aangeboden. Er kunnen ook extra producten worden afgenomen, zoals televisie via internet. De groei van het aantal huishoudens in Oude Leede kan zo ook beter worden opgevangen.

Echter, niet iedereen in Oude Leede zit op deze schakelkast aangesloten, de aangesloten adressen staan onderaan dit artikel opgesomd, bekijk zelf of uw aansluiting er bij zit.

Als u voordeel wilt hebben van de upgrade van het netwerk, dan kan u zich na 8 maart bij uw provider melden. Zij kunnen dan de nodige technische aanpassingen maken, waardoor uw internet sneller wordt. Doet u niets, dan zult u wellicht niet profiteren van de hogere snelheid.

U hoeft niet altijd een andere abonnementsvorm te kiezen. Uw provider kan u daar meer over vertellen. Mocht u meer, of andere diensten willen afnemen, zoals bijvoorbeeld interactieve televisie, dan kan uw provider u informatie geven over abonnementsvormen.

Om u op persoonlijke wijze te informeren over de nieuwe mogelijkheden organiseren we, samen met het netwerkbedrijf van KPN en diverse providers, een inloopmiddag en -avond. U kunt dan vragen stellen over diensten en abonnementen die op uw adres beschikbaar zijn.

Inloopbijeenkomst
Datum: woensdag 8 maart 2017
Tijd: 16.00 tot 20.00 uur
Locatie: Buurthuis Het Oude Laarsje, Oude Leedeweg 62a

Vragen over abonnementen? Pas na 8 maart.
Tot het einde van de werkzaamheden (8 maart) heeft het geen zin om te informeren naar de nieuwe mogelijkheden bij de providers, omdat zij dan nog geen inzicht hebben in de situatie.

Vragen over het nieuwe netwerk? Stel ze bij de BOL.
Heeft u nog vragen over de werkzaamheden de schakelkast of over de straalverbinding? Stel deze dan bij ons, de BOL. Het netwerkbedrijf van KPN zal u dan antwoorden.

Lijst van aangesloten adressen zoals bedoeld hierboven:
Oude Leedeweg: oneven 5 t/m 215
Oude Leedeweg: even 8A t/m 94
Wilgenweg: alle huisnummers
Polderweg: 4A en 4H
Molendijk: oneven 3 t/m7
Molendijk: even 6 t/m 10
Onderweg: alle huisnummers
Bovenmolenweg: 6 t/m 8
Zuideindseweg : 124
Ackersdijkseweg: 2 t/m 6

Ontwerpbestemmingsplan Oude Leedeweg 187, Pijnacker, voorheen Pluimveehouderij Slingerland"
Vanaf 8 december 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Oude Leedeweg 187, Pijnacker’. Op het perceel Oude Leedeweg 187 was tot voor kort pluimveehouderij Slingerland gevestigd. Op basis van de uitkomsten van de onderhandelingen in de zogenoemde tweede ronde Ruimte voor ruimte is in het bestemmingsplan “Lint Oude Leede 2” op de betreffende gronden de bouw van 2 nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Inmiddels is het op grond van aangepaste afspraken in het kader van de Ruimte voor Ruimte
de bedoeling, dat op het betreffende perceel de bouw van 2 extra woningen juridisch-planologisch mogelijk wordt gemaakt. Het voorliggende plan voorziet hierin (incl. ligging ontsluiting en watergang).
Tot en met 18 januari 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Tot en met deze datum kunnen zienswijzen op dit plan worden ingediend.
Klik hier voor de volledige informatie.

Plaatsen KPN mast op 14 december 2016
Klik hier voor de uitgebreide foto-impressie die zijn gemaakt door KPN van het plaatsen van de mast.

Verbeteringen in het KPN (DSL Netwerk)
Via dit bericht willen we iedereen in Oude Leede informeren over het feit dat het ondergrondse netwerk van KPN (DSL netwerk) de komende tijd geüpgraded gaat worden. Dat betekent dat vanaf begin februari 2017 de meeste bewoners kunnen beschikken over een hogere internetsnelheid en meer diensten. Alle providers die via het netwerk van KPN diensten aan u aanbieden, kunnen deze hogere internetsnelheid en diensten vanaf begin februari 2017 aan u aanbieden.

Wat staat ons te wachten tot begin februari 2017?
1: Het netwerkbedrijf van KPN begint met de werkzaamheden op 14 december 2016. Op deze dag vervangt het netwerkbedrijf een van de lantaarnpalen aan de Oude Leedeweg voor een hogere lantaarnpaal, met daarop een straalverbinding naar bedrijventerrein Ruyven. De Oude Leedeweg blijft open voor het doorgaande verkeer en het netwerkbedrijf van KPN zorgt voor zo min mogelijk overlast voor de omwonenden.

2: Er staat een nieuwe straatkast nabij de lantaarnpaal met straalverbinding. Deze straatkast staat in verbinding met de straalverbinding. In deze straatkast wordt nieuwe apparatuur aangesloten op het huidige netwerk, de bestaande kabels, die richting onze woningen gaan.

3: Begin februari is de upgrade gereed en is de straatkast klaar voor doorzenden van o.a. sneller internet naar onze woningen. Zodra er een hogere snelheid haalbaar is op uw adres, kunt u bij uw provider navragen wat de mogelijkheden voor u zijn. Vanaf begin februari kunt u contact opnemen met uw huidige provider. U kunt uw huidige provider nu nog geen vragen stellen, omdat eerst de werkzaamheden aan de kabels in de straatkast gereed moeten zijn.

4: Om gebruik te maken van sneller internet en de nieuwe diensten die via dit netwerk gebruikt kunnen worden, kunt u vanaf begin februari contact opnemen met uw provider en bekijken welk nieuw abonnement het beste bij u past.
Let op: u bent vrij om te kiezen of u gebruik wilt maken van het snellere internet. Wilt u dit niet en alles bij het oude laten, dan hoeft u niets te doen.

5: Begin februari 2017 organiseren wij samen met het netwerkbedrijf van KPN en diverse providers een inloopavond over de mogelijkheden wat betreft internet, televisie en bellen die vanaf dan mogelijk zijn op uw adres. Hierover ontvangt u nog een uitnodiging via ons.

Vragen? Stel ze bij de BOL via bol@oudeleede.nl.
Heeft u vragen over de werkzaamheden rondom de straatkast of over de straalverbinding (lantaarnpaal) in de Oude Leedeweg, stel deze dan bij ons, de BOL. Wij geven deze vragen door aan onze contactpersoon van het netwerkbedrijf van KPN en zorgen ervoor dat iemand contact met u opneemt om uw vraag te beantwoorden.

Spreekuur Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp
Vrijdagmiddag 2 december 2016 van 16.00 - 17.00 uur houdt de lokale politieke partij Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp spreekuur in het Oude Laarsje.
U kunt binnen lopen met vragen, problemen en opmerkingen aangaande de politiek.

Najaarsvergadering d.d. 2 november 2016
Tijdens de drukbezochte najaarsvergadering waren er weer veel leden.
Deze avond kwamen weer voldoende interessante onderwerpen aan bod:
- Ontwikkelingen Ruyven-Zuidpolder
- Plan Ruimte voor ruimte, akkoord Slingerland
- Ontwikkelingen sneller Internet in Oude Leede via straalzender KPN
- Bestuurszaken, waarbij Giel Swager werd benoemd tot secretaris van de BOL

_DCS8709.JPG

_DCS8723.JPG
Meer kunt u lezen in het verslag van de najaarsbijeenkomst.
Klik hier voor de uitgebreide foto-impressie die is gemaakt door Cok van den Berg.

Papiercontainer Trapveld Oude Leede
De weekenden waarin de papiercontainer in Oude Leede staat, zijn bekend. Ieder eerste weekend van de maand staat de papiercontainer (inclusief de donderdag en de dinsdag) op het parkeerterrein bij het Trapveld aan de Oude Leedeweg. Een uitzondering wordt gemaakt met oud- en nieuw. Dan staat de papiercontainer er het 2e weekend.
Schema papiercontainer 2016:
2 + 3 + 4 december 2016

Schema papiercontainer 2017:
6 + 7 + 8 januari 2017
3 + 4 + 5 februari 2017
3 + 4 + 5 maart 2017
31 + 1 +2 april 2017
5 + 6 + 7 mei 2017
2 +3 + 4 juni 2017
30 + 1 + 2 juli 2017
4 + 5 + 6 augustus 2017
1 + 2 + 3 september 2017

Stand van zaken project Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw 1 september 2016
Delfland heeft ons geïnformeerd over de stand van zaken van het project Bergboezem
Zuidpolder van Delfgauw.

Aanbesteding
De afgelopen periode is de aanbestedingsprocedure doorlopen met als resultaat dat de aannemer voor dit project bekend is. Delfland meldt ons dat Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V. de opdracht heeft gekregen om de Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw en de Noord-Zuidverbinding aan te leggen. Tijdens een informatieavond die in het najaar wordt georganiseerd stellen zij zich graag aan u voor. Wij zullen de uitnodiging op deze site plaatsen.

Planning
Kabels en leidingen in het gebied zijn inmiddels verlegd. Vanaf volgende week kunt u Verboon in het veld aan het werk zien omdat zij wat landmetingen en onderzoeken gaan verrichten. Verder gaan zij de komende tijd aan de slag om ervoor te zorgen dat het gebied toegankelijk wordt. Tijdens de informatieavond zullen zij meer vertellen over de uitvoering en kunt u vragen stellen.

Fietspaden
De andere fietspaden die geen onderdeel zijn van het project Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw worden aangelegd door de firma Dijkshoorn in opdracht van alleen de gemeente Pijnacker-Nootdorp.


Update sneller internet in Oude Leede
KPN heeft bericht gegeven dat het realiseren van sneller internet in de Oude Leede inmiddels in gang is gezet.
Waarschijnlijk zal een en ander in het laatste kwartaal van 2016 worden gerealiseerd.

Koningsdag 27 april 2016
Op Koningsdag was het zeer gezellig in de Oude Leede. Af en toe wat regen, maar dat liet de pret niet drukken.
_DCS2178.jpg
De vlag wordt om 13.00 uur gehesen terwijl iedereen luidkeels het Wilhelmus zingt door de wethouder van Staalduinen en daarmee is Koningsdag 2016 in de Oude Leede begonnen.
_DCS2345.jpg
Het was een gezellige drukte bij het buurthuis "Het Oude Laarsje".
Klik hier voor een uitgebreide foto-impressie gemaakt door Cok van den Berg.


Voorjaarsbijeenkomst 20 april 2016
Er waren veel leden die wilde horen wat KPN te melden had over sneller internet in de Oude Leede. De heer Kommer kwam met goed nieuws, er kan een pilot gestart worden met van een Straalverbinding van de straalzender in Berkel naar het verdeelstation aan de Oude Leedeweg.
Het was een gezellige drukke opkomst mede hierdoor.
Verder kwamen aan de orde:
- Het beheerplan van BTL voor de Groenzoom, in het bijzonder de Bergboezem Berkel.
- De belcirkel werd nogmaals nader toegelicht.
Meer kunt u lezen in het verslag van de voorjaarsbijeenkomst.
De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel samen zijn.

_DCS1780.jpg
_DCS1814.jpg
Klik hier voor de uitgebreide foto-impressie die gemaakt is door Cok van den Berg.
De Oude Leede liedjes van Jan van Paassen: Ode aan de Oude Leede. en Praat Ouwelees met me.

Start werkzaamheden Zuidpolder
Het projectplan Bergboezem Zuidpolder is op 1 april 2016 defenitief vastgesteld door het Hoogheemraadschap Delfland.
In de week beginnend met 4 april wordt door de bedrijven Dunea en Stedin gestart met het verleggen van water- en gasleidingen. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken. De medewerkers van deze bedrijven gaan via het huidige betonpad aan de Zuideindseweg het terrein op.
Voor vragen over het projectplan of voor een aanvullende toelichting kunt u contact opnemen met Jeroen Snijders (telefoonnummer 015-2701922, e-mail zuidpolder@hhdelfland.nl)

De rotonde N470 Oude Leede/Keijzershof blijft voorlopig behouden
Bestuurlijk overleg tussen de Gemeente Pijnacker-Nootdorp en de Provincie Zuid Holland over de N470 heeft ertoe geleid dat de rotonde de komende 3 ongewijzigd blijft. Ook zijn er maatregelen afgesproken om de veiligheid te verbeteren en om de rotonde bij het bedrijventerrein Ruyven aan te passen. Welke maatregelen zullen worden genomen kunt u lezen in deze brief.

Wijkschouw Oude Leede 2016
Op woensdag 15 juni 2016 staat de jaarlijkse wijkschouw gepland. Om 19.00 uur wordt gestart bij buurthuis 'Het Oude Laarsje'. Samen met wijkmanager Peter van der Sman wordt bekeken en besproken wat in Oude Leede kan worden verbeterd, maar ook wat er goed loopt in het gebied.

Het buurthuis is voor Oude Leede behouden
Wethouder Jaap van Staalduine en de voorzitter van de BOL, Cees van Boxel hebben op 15 december 2015 de nieuwe huurovereenkomst voor 'Het Oude Laarsje' ondertekend. Dit gebeurde onder grote bijval van de kinderen van de kidsclub, het BOL-bestuur en de vrijwilligers. De buurt is blij dat het buurthuis, als centrale ontmoetingspunt, voor Oude Leede is behouden.

_DCS7534.jpg

_DCS7538.jpg

In het uitvoeringsplan maatschappelijke accommodaties dat aan de gemeenteraad is voorgelegd, stond het volgende voorstel “Het Oude Laarsje is een bijzondere voorziening in een specifieke omgeving: buurtschap Oude Leede. Dit rechtvaardigt enig maatwerk. De BOL acht zich in staat om het Oude Laarsje ‘om niet’ te beheren en exploiteren tegen de gebruikerslasten met een totaal van ca. € 2.500 per jaar voor een langdurige periode (bijv. vijf jaar). Geadviseerd wordt om dit alternatief verder met het bestuur van de BOL uit te werken in een beheer- en exploitatieovereenkomst voor een periode van vijf jaar, met een optie voor verlenging met eenzelfde periode. Hiermee is de maatschappelijke functie van het Oude Laarsje gewaarborgd”. De gemeenteraad heeft dit voorstel op 2 juli 2015 aangenomen.
De gesprekken die de BOL met de gemeente in de maanden daarop heeft gevoerd, zijn goed verlopen. De nieuwe huurovereenkomst is daarvan het resultaat.

Inrichting Bergboezem Berkel
De werkzaamheden aan de Bergboezem van Berkel zijn bijna voltooid. De opvangcapaciteit voor water is verdubbeld en zijn wandelpaden in het gebied gerealiseerd. Daarnaast zal een aantal permanente informatiepunten worden neergezet.

Stand van zaken rotonde N470 Oude Leede/Keijzershof
Het belang van de rotonde N470 Oude Leede/Keijzershof voor de bereikbaarheid van Oude Leede is duidelijk voor alle bewoners. De BOL zet zich al jaren in voor het behoud van de rotonde N470 Oude Leede/Keijzershof. Hier volgt een overzicht van alle tot nu toe genomen acties (in aflopende chronologische volgorde):

- In de periode december 2015 - maart 2016 is op bestuursniveau overlegd tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de provincie Zuid Holland over de N470. Daarin is afgesproken dat de rotonde de komende 3 jaar ongewijzigd blijft. Ook zijn maatregelen afgesproken om de veiligheid van de weg te verbeteren en om de rotonde bij bedrijvenpark Ruyven aan te passen

- Op 7 oktober 2015 stonden de brieven van de BOL en van het NMP op de agenda van de Provinciale Commissie Verkeer en Milieu. Er lijkt enige beweging te komen in het standpunt dat er in het westelijk deel van de N470 maar 2 rotondes toegestaan worden. Vrijwel alle partijen steunden het voorstel om de de rotonde voorlopig te laten liggen en af te wachten hoe de verkeersstroom zich ontwikkelt. Vervolgens na 3 tot 4 jaar evalueren of er knelpunten zijn.
Afgesproken is om de gemeente Pijnacker-Nootdorp de procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan in gang te laten zetten. In november wordt dat aan de gemeenteraad voorgelegd.
De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft op 15 oktober 2015 een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om de rotonde Oude Leede/Keijzershof te laten liggen. Het College van Bestuur zal met de gedeputeerde in overleg gaan om de in 2008 gemaakte afspraak te herzien.

- Op 21 juli 2015 heeft het BOL-bestuur opnieuw een brief gezonden aan de leden van de Provinciale Staten met het dringende verzoek om kritisch te kijken naar de plannen om de rotonde op te heffen.
Deze brief stond geagendeerd voor de vergadering van Statencommissie Verkeer en Milieu op 26 augustus 2015. De voorzitter van de BOL, Cees van Boxel, heeft gebruik gemaakt van het inspreekrecht en aandacht gevraagd voor de belangen van de bewoners van Oude Leede. Hij heeft benadrukt dat de rotonde Oude Leede/Keijzershof niet voor vertraging zorgt. Opstroping van verkeer vindt plaats bij de Ruyven/A13 en de rotonde Tolhek. Ook heeft hij de commissieleden verzocht om een gefaseerde aanpak. Dat wil zeggen af te wachten welke invloed de rotonde Komkommerweg heeft op de verkeersdoorstroming en als er problemen ontstaan om dan te bekijken wat de beste oplossing daarvoor is.

- 29 april 2015 vond een gesprek plaats tussen de gemeente, de BOL en het NMP over de aanleg van de Komkommerweg en de aansluiting van Oude Leede op de N470. Daarin is aangegeven dat de gemeente met de provincie heeft afgesproken dat een nieuw bestemmingplan wordt opgesteld om de aanleg van de parallelweg van Oude Leede naar de rotonde Tuindersweg mogelijk te maken. De gemeente heeft bedongen dat vanuit Oude Leede ook een rechtsaffer richting Zoetermeer wordt aangelegd.
De BOL heeft daarbij aangegeven dat een goede bereikbaarheid belangrijk is voor Oude Leede en zij zich blijft inzetten voor het behoud van de rotonde. Samen met het NMP zal actie worden ondernomen richting provinciale staten.
- 25 Februari 2015 heeft Adri Bom, lijsttrekker CDA voor de provinciale verkiezing, een bezoek gebracht aan Oude Leede. Het belang van het behouden van de rotonde is uitgebreid met haar besproken.
- Op 9 december 2014 heeft het bestuur een brief gezonden aan de statenleden van de provincie Zuid Holland om aandacht te vragen voor het belang van deze rotonde voor de bereikbaarheid van Oude Leede. Ook is op 3 december een brief 2014 gezonden aan de gemeente waarin wordt verzocht om geïnformeerd te worden over de huidige stand van zaken ten aanzien van de rotonde N470.
- Maandag 15 september 2014 heeft wederom overleg plaatsgevonden tussen de BOL en de gemeente. Daaruit bleek dat de provincie vast blijft houden aan de afspraak uit 2010.
De BOL heeft tijdens dit gesprek het belang van de rotonde voor Oude Leede nogmaals onder de aandacht van de gemeente gebracht:
- Emotioneel belang. In de loop der jaren is de route naar het centrum inmiddels zo veranderd dat steeds meer moet worden omgereden. Dit geldt vooral voor bewoners van de Polderweg.
- Financieel belang. De kosten voor de maatregelen die nodig zijn om de rotonde te verwijderen en een andere ontsluiting te realiseren worden geraamd op ca 1 miljoen euro
- Tijdwinst is te verwaarlozen. Een paar seconden winst, is geen kapitaalvernietiging waard. De vertraging zit bij Ruyven. Daar loopt het verkeer vast. Zeker als het verkeer opstroopt op de A13.
- Een verdere verslechtering van de bereikbaarheid aan de Rotterdamse kant. Op termijn wordt aansluiting op de Doenkade (als dat 4-baansweg wordt) weggehaald.
Ook is voorgesteld om te bezien of een andere inrichting van de aansluiting van de Komkommerweg op de N470 mogelijk is i.p.v. een rotonde daar, zodat de rotonde N470 behouden kan blijven. Op verzoek om inzage in de onderzoeksrapporten heeft de gemeente toegezegd om de rapporten over verkeersintensiteit inzichtelijk te maken.

Op 23 Juli 2014 is het bestuur van de BOL door de gemeente bijgepraat over de stand van zaken Komkommerweg en aanvullende maatregelen. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau biedt de Provincie weinig ruimte wat de rotonde Oude Leede/Keijzershof betreft. Om de doorstroming van verkeer te verbeteren wordt vastgehouden aan het akkoord dat de gemeente in 2010 heeft getekend. D.w.z. als er een extra aansluiting op de N470 komt, in dit geval de Komkommerweg, dan moet er een rotonde verdwijnen d.w.z. die bij Oude Leede/Keijzershof.
Alle acties die zijn ondernomen, hebben wel enige invloed gehad op de plannen. Zo hoeven niet alle maatregelen tegelijk worden ingevoerd en komt er waarschijnlijk een aansluiting richting Zoetermeer.
De aanleg van de Komkommerweg en andere maatregelen zal gefaseerd gebeuren.
Fase 0: is de huidige situatie
Fase 1: aanleg en gereedkomen Komkommerweg: ca 2017
Fase 2: aanleg parallelweg en mogelijk oprit richting Zoetermeer: ca 2018
Fase 3: eindsituatie, afsluiting huidige afrit Oude Leede van de rotonde
Het valt bijna niet te begrijpen dat deze kostbare ingrepen moeten worden gedaan, terwijl de tijdwinst voor automobilisten nog geen minuut bedraagt.

De Bewonersvereniging Oude Leede heeft in haar zienswijze op de structuurvisie en tijdens de hoorzitting van 8 januari 2014 aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van Oude Leede en een pleidooi gehouden voor het behouden van de rotonde N470 Oude Leede/Keijzershof. Daarnaast is een brief gezonden aan de raadsleden waarin dringend gevraagd wordt om aandacht voor een goede bereikbaarheid van Oude Leede.

Op 19 december 2013 is het BOL-bestuur door wethouder José van Egmond bijgepraat over de stand van zaken.
De gemeente heeft de Provincie dringend verzocht om af te wachten welke gevolgen de aanleg van de A4 en de Komkommerweg heeft voor het verkeer op de N470. Op het ogenblik is een deel van het autoverkeer sluipverkeer dat zo de files op de A13 tracht te vermijden. De verwachting is dat dit verkeer gebruik zal gaan maken van de verlengde A4.

Op 30 december 2013 heeft het BOL bestuur de kwestie aangekaart bij statenlid Ton v.d. Stoep. Hij heeft naar aanleiding daarvan een aantal vragen gesteld aan de verantwoordelijke gedeputeerd Ingrid de Bondt. De provincie heeft aangegeven vast te willen houden aan de bestuurlijke afspraak uit 2010. Wel laat zij op verzoek van de gemeente nog een verdiepingsslag maken in verband met de mogelijke effecten als de A13-A16 gerealiseerd wordt. Ze is zich bewust van het feit, dat de gemeente nog geen geld heeft om wegen aan te leggen.
Ton v.d. Stoep heeft aangegeven dat er een balans moet zijn tussen het nut van een maatregel en de daaruit voort vloeiende overlast. Het is nu wachten op het resultaat van de "verdiepingsslag".

Op 15 december 2010 (2 jaar nadat de rotonde N470 Oude Leede/Keijzershof in gebruik was genomen) ontvingen alle bewoners een brief over het mogelijk opheffen daarvan. De BOL heeft daarop, vooruitlopend op een gesprek met de wethouder op 28-01-2011, schriftelijk gereageerd.
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 20 april 2011 zijn de plannen voor een gewijzigde bereikbaarheid van Oude Leede uiteengezet. Daarop hebben diverse bewoners en het BOL bestuur hun bezwaren en bezorgdheid geuit.
De BOL heeft de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, mevrouw I. de Bondt een brief geschreven. Zij heeft daarop geantwoord en terugverwezen naar de gemeente.
In het bestemmingsplan N470 heeft de gemeente het standpunt opgenomen dat de rotonde blijft behouden. Daarop heeft de BOL in november 2012 een zienswijze ingediend waarin deze visie wordt ondersteund, met daarbij de handtekeningenlijst van bezorgde bewoners.

Traag internet in Oude Leede
Veel bewoners hebben last van een trage tot zeer trage internetverbinding.
Ter hoogte van Oude Leedeweg nr. 39 staat een verdeelstation van KPN waar de meeste woningen in Oude Leede op zijn aangesloten. Hoe groter de afstand van de woning tot dit verdeelstation, hoe trager de internetverbinding.
Tijdens de najaarsbijeenkomst van 29 oktober 2014 is aangegeven dat, naast het idee om glasvezelkabel via de hogedrukriolering mogelijk te maken, een alternatief is om KPN te verzoeken glasvezelkabel aan te leggen naar het verdeelstation aan de Oude Leedeweg.

Een aantal bewoners heeft inmiddels de KPN schriftelijk verzocht om dit mogelijk te maken. Klik op de link voor de voorbeeldbrief. Geef daarin aan wat uw huidige internetsnelheid is en welke snelheid u volgens het contract zou moeten hebben.

U kunt de snelheid van uw internetverbinding testen via http://www.speedtest.nl/. Kies daar voor het testen van de upload en download snelheid. Deze wordt aangegeven in Kbps (Kilo bits per seconde). Deel dit getal door 1000 en u heeft de snelheid in Mbps (Mega bits per seconde). U kunt deze vergelijken met de snelheid waar u volgens uw contract met de internetprovider recht op heeft. Bijvoorbeeld basis Internet van KPN is 10 Mbps.
Het bestuur heeft namens alle bewoners een brief gezonden aan KPN met het dringende verzoek om aanleg van glasvezel naar Oude Leede te realiseren.

Op een aantal digitaal ingediende klachten heeft KPN klantenservice (BSD Factuurservice Klacht) geantwoord dat zij niets kunnen doen. Het enige advies dat gegeven kan/mag worden is om een brief te zenden naar KPN, afd netbeheer. Velen hebben dat gedaan.

Op 25 februari 2015 hebben de BOL en de bewoners, die een brief hebben gestuurd aan KPN, als antwoord gekregen dat KPN geen directe partij is in de aanleg van glasvezelkabel. In de antwoorden die zijn ontvangen wordt doorverwezen naar de gemeente en naar Reggefiber.
Het BOL bestuur heeft op maandag 2 maart gesproken met wethouder Jaap van Staalduine over de problemen met traag internet. Een van de mogelijke oplossingen is de aanleg van glasvezelkabel via de hogedrukriolering. De SKP start waarschijnlijk in mei 2015 start met een pilot bij de Balijade, bij de Nieuwkoopseweg.
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 22 april 2015 bracht het bedrijf OpenFiber, dat gevestigd is in Delfgauw, het laatste nieuws. Zij zien mogelijkheden voor hoogwaardig internet via een straalverbinding.
Direct na deze bijeenkomst heeft OpenFiber actie genomen en is de mogelijkheden gaan onderzoeken. Zij hebben contact opgenomen met KPN en verzocht om toegang tot het KPN netwerk. Dat bleek niet mogelijk.
Inmiddels heeft KPN contact opgenomen met de BOL en is gesproken over de optie om Oude Leede op te nemen in het buitenringproject.
Het bestuur heeft KPN verzocht om een offerte daarvoor. Deze offerte is nog niet ontvangen, omdat KPN in overleg is met de regelgever over aanpassing van de financieringsregels voor de aanleg van glasvezelkabel. Wordt vervolgd!

Bestemmingsplan Lint Oude Leede 2
Na een uitspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad zich in 2016 opnieuw gebogen over het bestemmingsplan. In haar vergadering van 17 maart 2016 heeft de gemeenteraad het aangepaste bestemmingsplan vastgesteld.
In april 2015 is het bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage voorgelegd. In die periode was het mogelijk bezwaar daartegen bezwaar in te dienen. Dat is gebeurd waardoor het plan nog niet definitief kon worden vastgesteld.
Op 27 februari 2015 heeft de gemeente een brief gezonden aan de bewonersvereniging met het besluit van de gemeenteraad waarin het bestemmingsplan Lint Oude Leede 2 is vastgesteld. De zienswijze die de BOL op 19 november 2014 heeft ingediend, heeft geleid tot een aantal wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan. Een aantal bezwaren en suggesties is door de gemeente niet overgenomen. Klik op de link voor de beantwoording van de gemeente van de zienswijze van de BOL. In de staat van wijzigingen kunt u lezen welke zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan.

Filmbeelden uit het verleden: Koninginnedag- en andere festiviteiten in Oude Leede
Koninginnedag werd jaarlijks uitbundig gevierd. Het zomerfeest, de opening van het trapveld in 1984 en activiteiten van de Margrietschool trokken veel belangstelling. Deze festiviteiten zijn niet alleen gefotografeerd, maar ook gefilmd. Antoon Kneppers heeft deze filmpjes zo bewerkt dat iedereen ervan kan genieten.
Klik op de link om naar het overzicht van deze filmpjes te gaan. Om de beelden te starten klikt u vervolgens op de link van de uitgekozen film.

Op de hoogte blijven?
Wilt u de nieuwsbrief van de BOL voortaan graag digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam, adres en e-mailadres naar de secretaris.
Voor suggesties, aanvullingen of het aanleveren van (beeld)materiaal voor de website bent u van harte welkom contact op te nemen met de webmaster.

Laatst gewijzigd op Sunday 8 January 2017

Stuur mail over deze website naar: webmaster@oudeleede.nl