Oude Leede

Home

Oude Leede

Oude Leede is een buurtschap dat deel uitmaakt van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Deze website bevat allerlei informatie over de Oude Leede en haar directe omgeving. Ook is dit de thuisbasis van Bewonersvereniging Oude Leede (BOL).

NIEUWS

Schema Oud Papier container trapveld Oude Leede:
vrijdag 4, zaterdag 5 november 2017
vrijdag 2, zaterdag 3 december 2017
vrijdag 6, zaterdag 7 januari 2018
vrijdag 3, zaterdag 4 februari 2018
vrijdag 3, zaterdag 4 maart 2018
vrijdag 31 maart, zaterdag 1 april 2018
vrijdag 5, zaterdag 6 mei 2018
vrijdag 2, zaterdag 3 juni 2018
vrijdag 30 juni, zaterdag 1 juli 2018
vrijdag 4, zaterdag 5 augustus 2018

Enquête upgrade internetsnelheid
Onder de bewoners die, in april 2017 toegang kregen tot sneller internet via de verdeelkast aan de Oude Leedeweg, is een enquête gehouden.
Als u hier terecht komt omdat u de enquête hebt ingevuld, dan nogmaals onze dank hiervoor.

Voorjaarsbijeenkomst 19 april 2017
Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst kwamen verschillende onderwerpen aan de orde:
- Wijkagent Ricardo van der Slagt gaf tips over veiligheid
- Stijn Koole (Bosch Slabbers) presenteerde de lintenvisie Pijnacker-Nootdorp
- Wethouder Jaap van Staalduine lichtte de ontwikkeling van Ruyven Noord toe
Klik op het verslag om meer te lezen over deze avond.

Sneller internet - gerealiseerd
Naar verwachting zijn de grote problemen met werken en bankieren via internet eindelijk voorbij en wordt er ook eindelijk wat waar voor het geld aangeboden. Er kunnen ook extra producten worden afgenomen, zoals televisie via internet. De groei van het aantal huishoudens in Oude Leede kan zo ook beter worden opgevangen.

Echter, niet iedereen in Oude Leede zit op deze schakelkast aangesloten, de aangesloten adressen staan onderaan dit artikel opgesomd, bekijk zelf of uw aansluiting er bij zit.

Als u voordeel wilt hebben van de upgrade van het netwerk, dan kan u zich bij uw provider melden. Zij kunnen dan de nodige technische aanpassingen maken, waardoor uw internet sneller wordt. Doet u niets, dan zult u wellicht niet profiteren van de hogere snelheid.

U hoeft niet altijd een andere abonnementsvorm te kiezen. Uw provider kan u daar meer over vertellen. Mocht u meer, of andere diensten willen afnemen, zoals bijvoorbeeld interactieve televisie, dan kan uw provider u informatie geven over abonnementsvormen.

Lijst van aangesloten adressen zoals bedoeld hierboven:
Oude Leedeweg: oneven 5 t/m 215
Oude Leedeweg: even 8A t/m 94
Wilgenweg: alle huisnummers
Polderweg: 4A en 4H
Groene Kade: 6
Molendijk: oneven 3 t/m7
Molendijk: even 6 t/m 10
Onderweg: alle huisnummers
Bovenmolenweg: 6 t/m 8
Zuideindseweg : 124
Ackersdijkseweg: 2 t/m 6
Groenekade: 6

Papiercontainer Trapveld Oude Leede
De weekenden waarin de papiercontainer in Oude Leede staat, zijn bekend. Ieder eerste weekend van de maand staat de papiercontainer (inclusief de donderdag en de dinsdag) op het parkeerterrein bij het Trapveld aan de Oude Leedeweg. Een uitzondering wordt gemaakt met oud- en nieuw. Dan staat de papiercontainer er het 2e weekend.

Ontwerpbestemmingsplan Oude Leedeweg 187, Pijnacker, voorheen Pluimveehouderij Slingerland"
Vanaf 8 december 2016 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan Oude Leedeweg 187, Pijnacker’. Op het perceel Oude Leedeweg 187 was tot voor kort pluimveehouderij Slingerland gevestigd. Op basis van de uitkomsten van de onderhandelingen in de zogenoemde tweede ronde Ruimte voor ruimte is in het bestemmingsplan “Lint Oude Leede 2” op de betreffende gronden de bouw van 2 nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Inmiddels is het op grond van aangepaste afspraken in het kader van de Ruimte voor Ruimte
de bedoeling, dat op het betreffende perceel de bouw van 2 extra woningen juridisch-planologisch mogelijk wordt gemaakt. Het voorliggende plan voorziet hierin (incl. ligging ontsluiting en watergang).
Tot en met 18 januari 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Tot en met deze datum kunnen zienswijzen op dit plan worden ingediend.
Klik hier voor de volledige informatie.

Plaatsen KPN mast op 14 december 2016
Klik hier voor de uitgebreide foto-impressie die zijn gemaakt door KPN van het plaatsen van de mast.

Verbeteringen in het KPN (DSL Netwerk)
Via dit bericht willen we iedereen in Oude Leede informeren over het feit dat het ondergrondse netwerk van KPN (DSL netwerk) de komende tijd geüpgraded gaat worden. Dat betekent dat vanaf begin februari 2017 de meeste bewoners kunnen beschikken over een hogere internetsnelheid en meer diensten. Alle providers die via het netwerk van KPN diensten aan u aanbieden, kunnen deze hogere internetsnelheid en diensten vanaf begin februari 2017 aan u aanbieden.

Wat staat ons te wachten tot begin februari 2017?
1: Het netwerkbedrijf van KPN begint met de werkzaamheden op 14 december 2016. Op deze dag vervangt het netwerkbedrijf een van de lantaarnpalen aan de Oude Leedeweg voor een hogere lantaarnpaal, met daarop een straalverbinding naar bedrijventerrein Ruyven. De Oude Leedeweg blijft open voor het doorgaande verkeer en het netwerkbedrijf van KPN zorgt voor zo min mogelijk overlast voor de omwonenden.

2: Er staat een nieuwe straatkast nabij de lantaarnpaal met straalverbinding. Deze straatkast staat in verbinding met de straalverbinding. In deze straatkast wordt nieuwe apparatuur aangesloten op het huidige netwerk, de bestaande kabels, die richting onze woningen gaan.

3: Begin februari is de upgrade gereed en is de straatkast klaar voor doorzenden van o.a. sneller internet naar onze woningen. Zodra er een hogere snelheid haalbaar is op uw adres, kunt u bij uw provider navragen wat de mogelijkheden voor u zijn. Vanaf begin februari kunt u contact opnemen met uw huidige provider. U kunt uw huidige provider nu nog geen vragen stellen, omdat eerst de werkzaamheden aan de kabels in de straatkast gereed moeten zijn.

4: Om gebruik te maken van sneller internet en de nieuwe diensten die via dit netwerk gebruikt kunnen worden, kunt u vanaf begin februari contact opnemen met uw provider en bekijken welk nieuw abonnement het beste bij u past.
Let op: u bent vrij om te kiezen of u gebruik wilt maken van het snellere internet. Wilt u dit niet en alles bij het oude laten, dan hoeft u niets te doen.

5: Begin februari 2017 organiseren wij samen met het netwerkbedrijf van KPN en diverse providers een inloopavond over de mogelijkheden wat betreft internet, televisie en bellen die vanaf dan mogelijk zijn op uw adres. Hierover ontvangt u nog een uitnodiging via ons.

Vragen? Stel ze bij de BOL via bol@oudeleede.nl.
Heeft u vragen over de werkzaamheden rondom de straatkast of over de straalverbinding (lantaarnpaal) in de Oude Leedeweg, stel deze dan bij ons, de BOL. Wij geven deze vragen door aan onze contactpersoon van het netwerkbedrijf van KPN en zorgen ervoor dat iemand contact met u opneemt om uw vraag te beantwoorden.

Spreekuur Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp
Vrijdagmiddag 2 december 2016 van 16.00 - 17.00 uur houdt de lokale politieke partij Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp spreekuur in het Oude Laarsje.
U kunt binnen lopen met vragen, problemen en opmerkingen aangaande de politiek.

Najaarsvergadering d.d. 2 november 2016
Tijdens de drukbezochte najaarsvergadering waren er weer veel leden.
Deze avond kwamen weer voldoende interessante onderwerpen aan bod:
- Ontwikkelingen Ruyven-Zuidpolder
- Plan Ruimte voor ruimte, akkoord Slingerland
- Ontwikkelingen sneller Internet in Oude Leede via straalzender KPN
- Bestuurszaken, waarbij Giel Swager werd benoemd tot secretaris van de BOL

_DCS8709.JPG

_DCS8723.JPG
Meer kunt u lezen in het verslag van de najaarsbijeenkomst.
Klik hier voor de uitgebreide foto-impressie die is gemaakt door Cok van den Berg.

Stand van zaken project Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw 1 september 2016
Delfland heeft ons geïnformeerd over de stand van zaken van het project Bergboezem
Zuidpolder van Delfgauw.

Aanbesteding
De afgelopen periode is de aanbestedingsprocedure doorlopen met als resultaat dat de aannemer voor dit project bekend is. Delfland meldt ons dat Aannemingsbedrijf Verboon Maasland B.V. de opdracht heeft gekregen om de Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw en de Noord-Zuidverbinding aan te leggen. Tijdens een informatieavond die in het najaar wordt georganiseerd stellen zij zich graag aan u voor. Wij zullen de uitnodiging op deze site plaatsen.

Planning
Kabels en leidingen in het gebied zijn inmiddels verlegd. Vanaf volgende week kunt u Verboon in het veld aan het werk zien omdat zij wat landmetingen en onderzoeken gaan verrichten. Verder gaan zij de komende tijd aan de slag om ervoor te zorgen dat het gebied toegankelijk wordt. Tijdens de informatieavond zullen zij meer vertellen over de uitvoering en kunt u vragen stellen.

Fietspaden
De andere fietspaden die geen onderdeel zijn van het project Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw worden aangelegd door de firma Dijkshoorn in opdracht van alleen de gemeente Pijnacker-Nootdorp.


Update sneller internet in Oude Leede
KPN heeft bericht gegeven dat het realiseren van sneller internet in de Oude Leede inmiddels in gang is gezet.
Waarschijnlijk zal een en ander in het laatste kwartaal van 2016 worden gerealiseerd.

Koningsdag 27 april 2016
Op Koningsdag was het zeer gezellig in de Oude Leede. Af en toe wat regen, maar dat liet de pret niet drukken.
_DCS2178.jpg
De vlag wordt om 13.00 uur gehesen terwijl iedereen luidkeels het Wilhelmus zingt door de wethouder van Staalduinen en daarmee is Koningsdag 2016 in de Oude Leede begonnen.
_DCS2345.jpg
Het was een gezellige drukte bij het buurthuis "Het Oude Laarsje".
Klik hier voor een uitgebreide foto-impressie gemaakt door Cok van den Berg.


Voorjaarsbijeenkomst 20 april 2016
Er waren veel leden die wilde horen wat KPN te melden had over sneller internet in de Oude Leede. De heer Kommer kwam met goed nieuws, er kan een pilot gestart worden met van een Straalverbinding van de straalzender in Berkel naar het verdeelstation aan de Oude Leedeweg.
Het was een gezellige drukke opkomst mede hierdoor.
Verder kwamen aan de orde:
- Het beheerplan van BTL voor de Groenzoom, in het bijzonder de Bergboezem Berkel.
- De belcirkel werd nogmaals nader toegelicht.
Meer kunt u lezen in het verslag van de voorjaarsbijeenkomst.
De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel samen zijn.

_DCS1780.jpg
_DCS1814.jpg
Klik hier voor de uitgebreide foto-impressie die gemaakt is door Cok van den Berg.
De Oude Leede liedjes van Jan van Paassen: Ode aan de Oude Leede. en Praat Ouwelees met me.

Start werkzaamheden Zuidpolder
Het projectplan Bergboezem Zuidpolder is op 1 april 2016 defenitief vastgesteld door het Hoogheemraadschap Delfland.
In de week beginnend met 4 april wordt door de bedrijven Dunea en Stedin gestart met het verleggen van water- en gasleidingen. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken. De medewerkers van deze bedrijven gaan via het huidige betonpad aan de Zuideindseweg het terrein op.
Voor vragen over het projectplan of voor een aanvullende toelichting kunt u contact opnemen met Jeroen Snijders (telefoonnummer 015-2701922, e-mail zuidpolder@hhdelfland.nl)

De rotonde N470 Oude Leede/Keijzershof blijft voorlopig behouden
Bestuurlijk overleg tussen de Gemeente Pijnacker-Nootdorp en de Provincie Zuid Holland over de N470 heeft ertoe geleid dat de rotonde de komende 3 ongewijzigd blijft. Ook zijn er maatregelen afgesproken om de veiligheid te verbeteren en om de rotonde bij het bedrijventerrein Ruyven aan te passen. Welke maatregelen zullen worden genomen kunt u lezen in deze brief.

Wijkschouw Oude Leede 2016
Op woensdag 15 juni 2016 staat de jaarlijkse wijkschouw gepland. Om 19.00 uur wordt gestart bij buurthuis 'Het Oude Laarsje'. Samen met wijkmanager Peter van der Sman wordt bekeken en besproken wat in Oude Leede kan worden verbeterd, maar ook wat er goed loopt in het gebied.

Het buurthuis is voor Oude Leede behouden
Wethouder Jaap van Staalduine en de voorzitter van de BOL, Cees van Boxel hebben op 15 december 2015 de nieuwe huurovereenkomst voor 'Het Oude Laarsje' ondertekend. Dit gebeurde onder grote bijval van de kinderen van de kidsclub, het BOL-bestuur en de vrijwilligers. De buurt is blij dat het buurthuis, als centrale ontmoetingspunt, voor Oude Leede is behouden.

_DCS7534.jpg

_DCS7538.jpg

In het uitvoeringsplan maatschappelijke accommodaties dat aan de gemeenteraad is voorgelegd, stond het volgende voorstel “Het Oude Laarsje is een bijzondere voorziening in een specifieke omgeving: buurtschap Oude Leede. Dit rechtvaardigt enig maatwerk. De BOL acht zich in staat om het Oude Laarsje ‘om niet’ te beheren en exploiteren tegen de gebruikerslasten met een totaal van ca. € 2.500 per jaar voor een langdurige periode (bijv. vijf jaar). Geadviseerd wordt om dit alternatief verder met het bestuur van de BOL uit te werken in een beheer- en exploitatieovereenkomst voor een periode van vijf jaar, met een optie voor verlenging met eenzelfde periode. Hiermee is de maatschappelijke functie van het Oude Laarsje gewaarborgd”. De gemeenteraad heeft dit voorstel op 2 juli 2015 aangenomen.
De gesprekken die de BOL met de gemeente in de maanden daarop heeft gevoerd, zijn goed verlopen. De nieuwe huurovereenkomst is daarvan het resultaat.

Inrichting Bergboezem Berkel
De werkzaamheden aan de Bergboezem van Berkel zijn bijna voltooid. De opvangcapaciteit voor water is verdubbeld en zijn wandelpaden in het gebied gerealiseerd. Daarnaast zal een aantal permanente informatiepunten worden neergezet.

Bestemmingsplan Lint Oude Leede 2
Na een uitspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad zich in 2016 opnieuw gebogen over het bestemmingsplan. In haar vergadering van 17 maart 2016 heeft de gemeenteraad het aangepaste bestemmingsplan vastgesteld.
In april 2015 is het bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage voorgelegd. In die periode was het mogelijk bezwaar daartegen bezwaar in te dienen. Dat is gebeurd waardoor het plan nog niet definitief kon worden vastgesteld.
Op 27 februari 2015 heeft de gemeente een brief gezonden aan de bewonersvereniging met het besluit van de gemeenteraad waarin het bestemmingsplan Lint Oude Leede 2 is vastgesteld. De zienswijze die de BOL op 19 november 2014 heeft ingediend, heeft geleid tot een aantal wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan. Een aantal bezwaren en suggesties is door de gemeente niet overgenomen. Klik op de link voor de beantwoording van de gemeente van de zienswijze van de BOL. In de staat van wijzigingen kunt u lezen welke zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan.

Filmbeelden uit het verleden: Koninginnedag- en andere festiviteiten in Oude Leede
Koninginnedag werd jaarlijks uitbundig gevierd. Het zomerfeest, de opening van het trapveld in 1984 en activiteiten van de Margrietschool trokken veel belangstelling. Deze festiviteiten zijn niet alleen gefotografeerd, maar ook gefilmd. Antoon Kneppers heeft deze filmpjes zo bewerkt dat iedereen ervan kan genieten.
Klik op de link om naar het overzicht van deze filmpjes te gaan. Om de beelden te starten klikt u vervolgens op de link van de uitgekozen film.

Op de hoogte blijven?
Wilt u de nieuwsbrief van de BOL voortaan graag digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam, adres en e-mailadres naar de secretaris.
Voor suggesties, aanvullingen of het aanleveren van (beeld)materiaal voor de website bent u van harte welkom contact op te nemen met de webmaster.

Laatst gewijzigd op Friday 8 September 2017

Stuur mail over deze website naar: webmaster@oudeleede.nl