Notulen najaarsbijeenkomst 2019

Notulen najaarsbijeenkomst 2019

 

Verslag van de Najaarsbijeenkomst van de Bewonersvereniging Oude Leede op woensdag 16 oktober 2019 in het buurthuis Het Oude Laarsje.

 

Opening

Voorzitter Corina van der Ende opent om 20:00 uur en heet allen welkom.

 

 1. Glasvezel: update over de uitvoeringsfase

Henk van der Steen heeft vanmiddag met dhr. Geert Alsemgeest gesproken over de voortgang.

Er is wat vertraging geweest doordat de vergunningen bij Gemeente Lansingerland niet werden afgegeven. Pijnacker is daarna apart verder gegaan, er zijn wat wijzigingen gedaan, waardoor Pijnacker niet meer afhankelijk is van Lansingerland.

Na de zomervakantie is er weer hard gewerkt en voor de Kerst moet al het graafwerk afgerond zijn. Van half januari tot en met maart worden de aansluitingen naar de woningen gerealiseerd. De planning is dat Pijnacker op 1 april 2020 afgerond is.

Opmerkingen die gemaakt zijn:

 • Betalen begint pas als alles bij jou werkt.
 • De kabel ligt niet diep genoeg bij een aantal woningen.
 • Kun je nu alsnog meedoen? Henk geeft aan: “Dat hangt af waar je woont en wat er al gedaan is door de BAM”.

 

 1. Voortgang veiligheid/ onderhoud wegen

Rob van Paassen geeft meer uitleg over de bermversteviging.

2 Jaar geleden is al door de gemeente aangegeven een proefstuk met betrekking tot bermversteviging aan te leggen. Dit zou op dezelfde basis zijn als bij de Nieuwkoopseweg. Helaas is dit niet gebeurd, en is er in de Oude Leede grond op gegooid, en deze grond is op veel plekken op de weg gespoeld.

Het bestuur gaat nog in overleg met de Gemeente hierover.

Er is nog enige tijd gediscussieerd over de volgende punten:

 • Lagere maximumsnelheid instellen, of afremmende maatregelen. Dit wordt meegenomen in de volgende wijkschouw.
 • Passeerplaatsen verduidelijken, de meeste passeerplaatsen zijn heel duidelijk, alleen moeten mensen ze meer gebruiken. Dus aan ieder de vraag: Gebruik de passeerplaatsen en houd onze bermen heel!
 • Als er bijvoorbeeld lantaarnpalen kapot zijn, s.v.p. zelf direct bij de Gemeente melden via het digitale meldpunt.

 

 1. Beheer polders Oude Leede

Dirk Gravesteyn geeft een update over de ontwikkelingen rondom weidvogel kerngebied.

Het gebied Ruyven-Noord wordt opgeknapt. Er komt een parcours voor honden om hondenclubs naar dit gebied te trekken. Eind 2019 moet een work-out plek afgerond zijn en in 2020 komt er een skatepark.

In de Zuidpolder probeert men ruilverkaveling toe te passen met behoud van ongeveer 70ha weidevogelgebied.

 

Marcel van der Wal verteld over de nut en noodzaak van de jacht in en rond de Oude Leede.

Marcel is jager en secretaris van een wildbeheereenheid. Als eerste zegt hij dat niet alles “jacht” is, maar ook vaak “schadebestrijding”. Schadebestrijding gebeurt op basis van ontheffingen en aanwijzingen via de Provincie Zuid-Holland.

Er wordt vaak gejaagd om het volgende te bereiken:

 • Verantwoorde wildstand
 • Biodiversiteit/ evenwicht in dieren en biotoop
 • Beperken schade aan gewassen en diersoorten
 • Maatschappelijk belang, zoals waterkwaliteit, landbouw en luchtvaart
 • Eerlijk en duurzaam vlees

Er wordt uitsluitend op de volgende wildsoorten gejaagd:

 • Konijn
 • Haas
 • Wilde eend
 • Houtduif
 • Fazant

Een schot is tot 35 meter dodelijk.

De jacht op ganzen is altijd bij zonsopgang. Bij zonsopgang gaan de ganzen vliegen naar aantrekkelijke gebieden. Daar gaan de jagers dan zitten voor zonsopgang. De ganzenpopulatie is erg gegroeid, vroeger schoot Marcel misschien 3 ganzen op 1 ochtend. Tegenwoordig zijn dat er 40 à 50 en dat 3 of 4 keer per week.

 

 1. Mededelingen vanuit bestuur
 • Wendy Hogervorst wordt voorgedragen als nieuwe secretaris en is staande de vergadering verkozen tot secretaris.
 • Textielcontainer trapveldje; willen we dat in de Oude Leede? We moeten hem zelf onderhouden en de eventuele rommel eromheen opruimen. Er wordt gestemd door de aanwezigen, uitslag: we doen het niet!
 • De PMD-container bij het trapveldje moet nog weg. Iedereen heeft nu een eigen container, dus deze kan weg.
 • Papiercontainer bij het trapveldje blijven vullen s.v.p. Levert de verenigingen in de Oude Leede geld op! De container staat er altijd het eerste weekend van de maand.
 • Adoptie prullenbakken. 5 prullenbakken blijven toch staan, en worden door de gemeente geleegd. De prullenbak bij het Oude Laarsje wordt geadopteerd, deze wordt geleegd door de beheerders van het Oude Laarsje, Cock en Ida. De prullenbak bij de Polderweg wordt ook geadopteerd. Deze gaat door Gert Gravesteyn geleegd worden.
 • SWOP-vrijwilligersprijs. Het bestuur heeft de KIDS-club opgegeven voor deze prijs. Ze zijn 1 van de 4 genomineerden uit 110 aanmeldingen. Marieke Bloemendaal vertelt iets over de club. Het is voor de basisschoolkinderen, die in de Oude Leede wonen. Iedere dinsdagavond wordt er een uurtje geknutseld, spelletjes of een andere activiteit gedaan in het Oude Laarsje. Voor de kinderen die op de middelbare school zitten is er de Teenage club. Dit is 1 keer per maand op een vrijdagavond.

 

 1. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Sluiting

De voorzitter sluit om 22.00 uur de Najaarsbijeenkomst. En dan is er ook heerlijke gerookte ganzenborstfilet bij de borrel!