Totstandkoming borden

De plannen voor het vervaardigen van informatieborden over Oude Leede ontstonden in de zomer van 2011 tijdens een bijeenkomst in het buurthuis, die georganiseerd was in het kader van het project Wijkgericht Werken. De gemeente stelde een bedrag beschikbaar voor acties om het leven in de wijk verbeteren. Bewoners konden zelf ideeën daarvoor aandragen. Nu zijn de inwoners van Oude Leede best tevreden over hun buurtschap. Er vinden geregeld activiteiten plaats in het buurthuis en op het trapveld en er is genoeg te zien in de omgeving. Dat laatste punt werd opgepikt.
Het voorstel om informatieborden te plaatsen, waarop te lezen is wat voor moois en interessants in deze omgeving te zien is, kreeg de meeste stemmen.

 

In september 2011 was bekend hoeveel borden geplaatst konden worden en is besloten om aan te sluiten bij de stijl van de NMP borden, zodat het er niet rommelig uit gaat zien in het gebied. Ook is afgesproken dat op de borden cultuur-historische informatie zou worden opgenomen om niet de informatie van het NMP (Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker) die in het gebied staat te doubleren.

 

Op 26 januari 2012 kwam een werkgroep bestaande uit 5 mensen uit het buurtschap voor het eerst bijeen om te brainstormen over welke informatie interessant zou zijn en om de taken te verdelen. In de maanden daarop is hard gewerkt aan het vergaren van informatie, vergaderen over wat wel en wat niet opgenomen zou worden, toestemming aanvragen voor het gebruiken van gegevens en het zoeken van passende afbeeldingen.
Vervolgens zijn teksten opgesteld, is een lay-out gemaakt en zijn gegevens gecheckt, gecheckt en gedubbel-checkt. Organisaties, inwoners van Oude Leede en mensen van buiten de Oude Leede zijn benaderd om de teksten en afbeeldingen te laten controleren.
In juli 2012 was de definitieve versie gereed en werd de opdracht gegeven om de borden te laten maken. De productie zelf kostte veel tijd, maar in maart 2013 konden de borden worden geplaatst.

 

In totaal staan er vijf borden: bij de entree van het recreatiegebied Ruyven, in de Ackerdijkse polder, in de Zuidpolder, bij de Bergboezem polder Berkel en op de brug voor het buurthuis en de voormalige schoolgebouwen.

 

Zaterdag 23 maart 2013 zijn deze informatieborden officieel onthuld. Ondanks het ijzige voorjaarsweer waren zo’n 50 belangstellenden aanwezig.
Wethouder Jaap van Staalduine verwijderde samen met de werkgroep onder luid fietsbelgerinkel van de aanwezigen de vlag van de Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) van het bord bij ‘Het Oude Laarsje’.

 

 

Wandelaars en fietsers zijn van harte welkom om de informatieborden tijdens een wandeling of fietsronde door de mooie omgeving van Oude Leede te komen bekijken.
Het resultaat mag gezien worden. We hopen dat u met andere ogen naar de omgeving kijkt nu u weet wat er te zien is.