Stemlokaal

Voor landelijke-, provinciale- en gemeenteraadsverkiezingen

kunnen bewoners in het buurthuis Het Oude Laarsje terecht.