Ruyven


bord 1 Ruyen-7 Aanvulling op de informatieborden Oude Leede 

 

In samenwerking met het project Wijkgericht Werken heeft een werkgroep, bijgestaan door enthousiaste bewoners van Oude Leede, in 2012 gewerkt aan het samenstellen en ontwerpen van 5 informatieborden. Deze borden staan op 5 locaties in Oude Leede en bevatten cultuur-historische informatie over de directe omgeving.

 

Op deze pagina vindt u nog meer informatie over de locatie Ruyven.

 

 

Het Huis van Ruiven
In de bodem van dit gebied bevindt zich een beschermd rijksmonument met cultuur/historische waarde. Dit monument is niet toegankelijk maar vanuit de lucht goed te zien. In de late middeleeuwen stond hier het ‘Huis van Ruiven’, een versterkte hoeve. De heer van Ruiven was de plaatsvervanger van de Graaf van Holland. Het Ambacht Ruiven was een hoge heerlijkheid. De Heer van Ruiven was bevoegd belangrijke rechtzaken te behandelen, waarbij de doodstraf kon worden uitgesproken. Hij beschikte over het ‘halsrecht’. Het ambacht bezat dan ook een galgwerf, waar deze vonnissen werden voltrokken.

Het Huis van Ruyven is gebouwd omstreeks het jaar 1100, toen de Bisschop van Utrecht afstand deed en het Ambacht Ruiven in bezit kwam van de Graaf van Holland. De graaf heeft Ruiven in leen gegeven aan een Hollands geslacht, waarvan de leden zich al gauw de “Heer van Ruiven” noemden.

 

De Graven van Holland – Hoekse en Kabeljauwse twisten
Van 1350 tot 1490 heerste in Holland een burgeroorlog, de Hoekse en Kabeljauwse twisten genaamd. De aanleiding van het conflict vond plaats in 1345, toen de Graaf van Holland overleed zonder kinderen na te laten.

Graaf Willem V
Graaf Willem IV

Willem IV werd opgevolgd door zijn zus,

Margaretha van Beieren, maar ook haar zoon, Willem V, toen pas dertien jaar, kreeg bestuurlijke macht.

 

Diverse Hollandse edelen gingen zich met de situatie bemoeien.

Een deel wilde dat Willem V meer macht kreeg, maar een ander deel was daar fel op tegen. De aanhangers van Willem V werden Kabeljauwen genoemd, waarschijnlijk omdat in het Beierse familiewapen blauwe ruiten zaten, die deden denken aan schubben van een vis. Margaretha’s aanhangers werden vervolgens Hoeken genoemd, omdat men met een ‘hoek’ (haak) een kabeljauw ving. De heer van het Huis van Ruiven behoorde tot de Hoeken. Tijdens deze strijd werd in 1351 het Huis van Ruiven door de Kabeljauwen met blijden en kanonnen met de grond gelijk gemaakt.
De Heer ‘Claes’ van Ruiven vluchtte naar Haarlem. Twee jaar later werden al zijn bezittingen door graaf Willem V verbeurd verklaard.

 

Het Kerkepad
Achter Oude Leedeweg no. 8 ligt een dijk die in de vroege Middeleeuwen gebruikt werd door de bewoners om van Pijnacker naar Delft te lopen. Men noemde het toen het Kerkepad. Vroeger liep dit pad door het Ambacht Ruiven.
Het pad bestaat nog maar is niet voor publiek toegankelijk.

 

(bronnen:
* Boek Oude Leede, herinneringen aan een buurtschap. Samengesteld door Nel-Fransoo-Sonneveld, Wijbe Brouwer en Ton Kerklaan, 2007
* Schetsen uit de geschiedenis van Pijnacker, 2e herziene en uitgebreide druk uitgegeven door het Historisch Genootschap Oud Pijnacker, 1986)