Notulen voorjaarsvergadering 2017

Verslag van de voorjaarsbijeenkomst van de Bewonersvereniging Oude Leede 19 april 2017 in het buurthuis Het Oude Laarsje.

 

Opening

Voorzitter Cees van Boxel opent om 8:05 uur, van welkom aan alle aanwezigen.

 

Buurthuis

Het buurthuis heeft een opknapbeurt gekregen, het ziet er binnen weer erg fris en mooi uit en is duurzaam verlicht. Hiervoor een speciaal dankwoord aan beheerders Cock en Ida van der Ploeg voor alle moeite en de gemeente voor de financiële middelen.

 

Veiligheid

Naar aanleiding van de insluiping op de Onderweg (bij vd Velden) geeft de wijkagent -Ricardo van der Slagt- tips: ramen en deuren sluiten als je niet in huis bent en overweeg om een camera te installeren.

 

Nota Linten in Pijnacker-Nootdorp

(gepresenteerd door Stijn Koole van Bosch Slabbers namens de gemeente). In deze visie kunnen ruimtelijke plannen worden beoordeeld op hun merites voor het karakters van de linten in deze gemeente. Deze visie geeft antwoorden op de vraag wat de linten karakteriseert en wat wel en niet goed past. Bewoners vinden dit op zich een mooi streven, maar zijn bezorgd dat het een extra belemmering wordt voor de goedkeuring van bouwplannen. De wethouder erkent dat deze visie een extra kader vormt voor de welstandsbeoordelingen. Verder kwam de opmerking dat er in de ruimtelijke ontwikkeling weinig sprake is van kleinere huizen, alleen huizen met een zo groot mogelijk volume worden gebouwd. De nota is binnenkort 6 weken ter inzage en zienswijzen kunnen worden ingediend.

 

Ontwikkelingen Ruyven Noord

Het college heeft gekozen om drie varianten voor te leggen aan de Raad. 0=huidige situatie handhaven. 1. Recreatie 2. Ontwikkelaar Van Herk mag bouwen op zijn deel. Raad moet morgen bespreken, wethouder Jaap van Staalduine denkt dat variant 2 waarschijnlijk sowieso vervalt. Homo Ontmoetingsplaats komt ook ter sprake, de wethouder meldt dat de belangenvereniging van de bezoekers van de HOP hebben ingesproken. De gemeente hen echter niet gaat faciliteren d.m.v. een bestemming o.i.d.

 

Pauze

 

Onderhoud Oude Leedeweg en Zuideindseweg

Er is overleg geweest tussen de gemeente en het BOL bestuur over de problemen van de diepe kapotgereden kanten in de weg. Uitkomst is dat er is besloten om op twee plaatsen proefstroken aan te leggen vanbermasfalt/ ‘bermcrete’. Naar verwachting kan dit tijdens de wijkschouw van 14 juni wijkschouw (zie punt 12) worden bekeken. Een lid kwam n.a.v. dit punt nog met de vraag waarom een melder van een gebrek aan het meldpunt openbare Ruimte niets terug hoort van de uiteindelijk gekozen oplossing/maatregel.

 

Snel internet in Oude Leede

5 april was de inloopbijeenkomst van de provider in het Oude Laarsje. Er waren 100 mensen, dus een grote opkomst. Nu afwachten hoe de omschakeling naar de hogere snelheid verloopt. Er kwam een oproep tot inventarisatie van hoe de uitvoering loopt, want er zijn al wat slechte ervaringen gemeld. De BOL houdt vinger aan de pols.

 

Rondom wonen:

Corina van der Ende. Vanwege wetgeving moesten de huurcontracten van de huurwoningen in de voormalige school vernieuwd worden. Het huidige doelgroepenonderscheid / voorrangsprincipe niet meer. Het bestuur van de BOL heeft daarom besloten dat de BOL zich terugtrekt uit de toewijzingsprocedure. De nog op de wachtlijst voorkomende kandidaten krijgt nog volgens de oude regeling woonruimte aangeboden.

 

De Verbeelding

Piet van Adrichem licht als voorzitter van de Stichting het evenement van de De verbeelding toe. Voor de Verbeelding 2017 is er een speciale Kunst & Cultuurroute samengesteld. Op diverse punten in Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en de Oude Leede zijn bijzondere, mooie, kenmerkende panden opengesteld voor kunstenaars (afkomstig uit het hele land), die daar hun werken tentoonstellen (en die gekocht kunnen worden). Om zoveel mogelijk mensen te trekken gaan ook de optredens op deze locaties plaatsvinden. Piet doet een oproep aan kunstenaars in Oude Leede om deel te nemen, zie de website http://www.deverbeelding.nu/content/optredens/. Het evenement vindt plaats op 23 en 24 september.

 

Website Oudeleede.nl

Corina van der Ende deed een oproep voor hulp bij het vernieuwen van de website oudeleede.nl. Dit wordt uitbesteden en wellicht zijn er Oude Leenedenaren die hierbij een rol willen spelen om te helpen denken en bouwen?

 

Wijkschouw

Peter van der Sman van de gemeente roept allen op om deel te nemen aan de Wijkshouw. Een gezamenlijke fietsronde door het gebied waarbij allerlei vragen over de –inrichting van- de openbare ruimte aan de orde kunnen worden gesteld. Vertrek woensdagavond 14 juni om 19 uur vanuit Het Oude Laarsje.

 

Bestuurszaken

Joop van Baaren zal deelnemen in de kascommissie 2017

 

Rondvraag:

  1. Voorrangsregel kruising fietspad Zuideindseweg/Gildepad. Gerrit Jasperse had een voorstel: moet de voorrangsregel kruising fietspad Zuideindseweg/Gildepad niet worden omgekeerd, zodat fietsers voorrang hebben? N.a.v. een aantal ongevallen. Er volgde een discussie zonder eensluidende uitkomst.
  2. Misdragingen tijdens of rondom oud en nieuw. Piet van Adrichem wil dat de BOL zich uitspreekt over de misdragingen tijdens of rondom oud en nieuw als het zich in weer voordoet. Piet kreeg veel bijval uit de zaal, dus in voorkomend geval zal dit worden behandeld in de BOL.

 

Muzikale verrassing

Jan van Paassen gaf de primeur van zijn nieuwe lied over Oude Leede, geïnspireerd op ‘the green green gras of home’, een groot applaus was zijn deel. Te beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=gaJS1tzS62Y