Inschrijven Lidmaatschap

Bewonersvereniging Oude Leede

Penningmeester

Henk van der Steen

Zuideindseweg 118

2645 BJ Delfgauw

06 5421 6170

BOL.penningmeester@oudeleede.nl

 

Welkom nieuw lid van de BOL

 

Oude Leede heeft een actieve Bewonersvereniging Oude Leede (BOL), die als doel heeft

het algemene woonbelang te behartigen en het woongenot te bevorderen in de breedste zin van het woord.

Er worden minimaal 2x per jaar informatiebijeenkomsten met verschillende onderwerpen georganiseerd in buurthuis Het Oude Laarsje. Verder houdt de BOL zich voortdurend op de hoogte van wat speelt in ons gebied, bv onderhoud wegen, glasvezel internet, infrastructuur, veiligheid.  De bijeenkomsten zijn leuke gelegenheden om uw buurtgenoten te spreken. Meer informatie over de BOL kunt u vinden op de website oudeleede.nl.

 

Iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden. Het lidmaatschap van de BOL bedraagt € 10,00 per stel/echtpaar  per jaar en € 5,00 per jaar voor alleenstaanden.  Gedurende het lopende jaar waarin u zich aanmeldt is het lidmaatschap gratis. Op dit moment heeft de BOL ruim 300 leden.

 

De BOL wil u graag als lid verwelkomen. Als u hieronder uw gegevens wilt geven, schrijven wij u met uw goedvinden graag in. Als u zich inschrijft gaat u ook akkoord met de Privacyverklaring van de BOL, welke is terug te vinden op de website oudeleede.nl.

 

De contributie wordt jaarlijks geïnd. U kunt uw contributie overmaken naar de bankrekening NL79 RABO 0142 8416 09 van de BOL.

U kunt eventueel contant betalen aan de penningmeester Henk van der Steen tijdens de voorjaarsbijeenkomst of najaarsbijeenkomst.

 

Met vriendelijke groet

Het BOL-bestuur

————————————————————————————————————————

 

Graag dit briefje of een e-mail met deze gegevens sturen naar de penningmeester Henk van der Steen, Zuideindseweg 118,    BOL.penningmeester@oudeleede.nl

Naam/Namen            ………………………………………………………………….

Straat huisnummer    ………………………………………………………………….

Postcode + Plaats       …………………………………..

Telefoon                      ………….………………………………  06 ………………………………

E-mailadres                ………………………………………………….…

 

Hier vindt u het digitale formulier:

Nieuw BOL lid aanmelding