Bergboezempolder Berkel

Informatieborden Oude Leede

In samenwerking met het project Wijkgericht Werken heeft een werkgroep, bijgestaan door enthousiaste bewoners van Oude Leede, in 2012 gewerkt aan het samenstellen en ontwerpen van 5 informatieborden. Deze borden staan op 5 locaties in Oude Leede en bevatten cultuur-historische informatie over de directe omgeving.

 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de locatie Bergboezempolder Berkel.

 

Een bergboezem is een graslandgebied dat bij extreme neerslag onder water gezet kan worden. Het is een z.g. calamiteitenberging. De polder Berkel is 100 ha. Groot en de bodem bestaat uit veen (40-50 cm.) en zand/klei (60-70cm.)

 

Voor 1900 geschiedde de afwatering d.m.v. molens.
De zes ingetekende molens op de afbeelding zijn een compositie, geschilderd door Wim Bes. De enig overgebleven molen is die op de voorgrond van de schildering en heet De Valk (bouwjaar 1772). Vanaf dit bord is de molen te zien in het zuidwesten op ca 2 km afstand.
De andere molens zijn nu verdwenen. De levensduur van de 5 verdwenen molens was: 1384-1866, 1471-1866, 1472-1939 (2 molens) en 1618-1951.
De Noordmolen en de Hoekmolen zijn in 1939 afgebroken.

Molen De Valk

 

Vanuit de richting van de Oude Leede gezien op de voorgrond de Nieuwe Molen, met rechts de Noordmolen en daar weer achter de Hoekmolen. Links van de Nieuwe Molen is het gemaal aan de Zweth te zien, nog met de hoge oude schoorsteen. Rechts daarvan de 35 meter hoge stalen seinmast die dus in de jaren’30 er al was, want 2 rechter molens zijn in 1939 afgebroken.
(Bron facebook pagina Oude Berkel Rodenrijs – foto: via Karl van Zwieteren)

 

De maalkom heeft een verbinding d.m.v. een duiker onder de weg en de vaart door met het gemaal aan de bovenvaart. De bergboezem kan, wanneer hij gevuld wordt, bij de maalkom worden afgesloten met schuiven in de z.g. preekstoel. Als de schuiven naar beneden zijn kan het water uit de andere polders het gemaal nog bereiken
In het verleden stroomde het water van de Voorafsche polder via de cascade naar het gemaal Meerpolder. Het water uit de Bergboezem stroomde via de maalkom naar gemaal Westpolder.

 

Eind 2013 is het Hoogheemraadschap Delfland gestart met de werkzaamheden om de capaciteit van de bergboezem te vergroten. Verspreid over twee jaar hebben de volgende werkzaamheden plaatsgevonden.
De kade langs de Bovenvaart is opgehoogd en gestabiliseerd zodat deze aan de gestelde normen voldoet. De hoeveelheid water die in de berging opgeslagen kan worden is daarmee verdubbeld: van 600.000 m3 naar 1.200.000 m3. Als de bergboezem gevuld is zal er ongeveer 60 cm water staan.

 

Er is een doorvoerwatergang (bypass) aangelegd met een inlaatconstructie in de kade langs de Bovenvaart.
Om het water uit de bypass weg te pompen is er nieuw gemaal gebouwd aan de Bovenmolenweg. Een lange leiding voert het water vervolgens af naar de Berkelse Zweth (het boezemstelsel). Het gemaal is passeer gemaakt voor vissen.

 

Langs de bypass en de hoofwatergang in Oude Leede (grenzend aan de Bergboezem Berkel) is een natuurvriendelijke oever aangelegd, die bijdraagt aan verbetering van de waterkwaliteit.

 

De inrichting van de Bergboezem (inclusief recreatie en natuur) wordt verzorgd door uitvoeringsorganisatie De Groenzoom. Het inrichtingsplan is mede tot stand gekomen met het Natuur- en Milieuplatform de Groenzoom.
Er zijn wandelpaden gerealiseerd in het gebied en er wordt voorzien in een aantal permanente informatiepunten. (bron: website Hoogheemraadschap Delfland)