Notulen najaarsvergadering 2018

Verslag van de Najaarsbijeenkomst van de Bewonersvereniging Oude Leede op woensdag

7 november 2018 in het buurthuis Het Oude Laarsje.

 

Opening

Voorzitter Cees van Boxel opent om 20:00 uur en heet allen welkom.

 

 

 

 

 

 

 

Glasvezel naar Oude Leede

Marleen van Manen van Glasvezel Buitenaf/CIF gaf een presentatie waarin ze opriep om aan te melden voor een aansluiting. De aanmeldingen in ons gebeid lopen voorspoedig, ze gaf aan er vertrouwen in te hebben dat de vereiste 50% op tijd wordt gehaald, mede dankzij de bijzondere geld-terug-actie van het Ondernemersfonds PN. Begin 2019 wordt er al gestart, eind 2019 klaar. Er waren diverse vragen, o.a. over het aansluiten van nieuwe woningen. Aansluiten kan alleen als er een BAG-adres is en als er bij aanleg een gebouw staat (mag ook een oud huis zijn dat gesloopt wordt). Het advies is om contact op te nemen met Glasvezel Buitenaf, want dan kunnen zij eventueel rekening houden met extra vezels/capaciteit op de trajecten waar nieuwe woningen komen. Een andere vraag is over de afstemming van de werkplanning op andere projecten, zodat de weg niet nodeloos meerdere keren open gaat. Glasvezel Buitenaf geeft aan dat zij geen rekening kunnen houden met andere projecten, omdat hun aannemer de veergunningen regelt en alleen de gemeenten overzicht hebben over dit soort zaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang veiligheid/onderhoud wegen

Fred Maas, projectleider gemeente PN presenteert. Het begin van de Oude Leedeweg en de Polderweg worden zoals al langer bekend opnieuw geasfalteerd en de kruising bij de rotonde wordt opnieuw ingericht om de overstekende fietsers beter tot zijn recht te laten komen. Asfalteren was nodig, want er zijn (o.a. door de bouw van de nieuwe huizen) veel verzakkingen en de Polderweg is al jaren een wasbord met veel plassen na regen. De werkzaamheden aan de Polderweg zijn vertraagd door vervuiling in de grond.

De gemeente maakt excuses voor de late berichtgeving, ze hebben zich misrekend in de planning van de postverzender. De Oude Leedeweg gaat drie weken geheel dicht van 12 t/m 30 november 2018. Fietsers moeten omrijden via het fietspad parallel aan de oostzijde van de RandstadRail.

Vragen uit de zaal:

 • Hoe zit het met toegankelijkheid voor de hulpdiensten? – De bouwplaats wordt ’s-nachts zodanig achtergelaten dat hulpdiensten er door kunnen.
 • Is er naar de verlichting gekeken? – Nee, er is geen verlichtingsplan gemaakt, daar zal de gemeente nog naar kijken.
 • Komt er een extra passeerplek in de bocht van de Oude Leedeweg, zoals ook verwoord in de wijkschouw? – Deze mogelijkheid komt er niet volgens het huidige plan. De gemeente wil er echter wel over praten, wordt vervolgd.
 • Wat gebeurt er aan de Zuideindseweg? – Noodreparaties aan de Zuideindseweg staan gepland meteen nadat de huidige werkzaamheden klaar zijn (Marjolein van der Vlies zei dit).
 • Er was ook een vraag over de gevaarlijke situatie van het inrijden van de fietstunnel als het glad is, de bocht is scherp en je kunt dan onderuit gaan. – De gemeente neemt dit punt mee ter overweging.
 • Zorgt de aanleg van glasvezel weer voor veel nieuwe sleuven? – Niet op de nieuwe delen, want daar gaan ze de kabels schieten en boren. Op de oude delen komen wel sleuven.
 • Gaat de gemeente iets doen aan de Lekkage fietstunnel, Oude Leedeweg-Zuidweg? – Dit punt wordt voor actie meegenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AED-cursus

Via een opgenomen videoboodschap roept cursusdocent Agnes van Paassen iedereen vanaf 16 jaar met klem op om zich in te schrijven voor de AED cursus die in het voorjaar gegeven gaat worden. Het is zeer van belang voor ons aller veiligheid en het is ook nog gratis, want het wordt betaald door de bewonersvereniging.

Mocht u interesse hebben neem dan contact op met Ida van der Ploeg:

telefoon: 015 3647800 of email: crjvdploeg001@kpnmail.nl.

 

PAUZE

 

AVALEX, het nieuwe inzamelen

 Wouter Wullems van Avalex licht het ‘Nieuwe inzamelen’ toe. Er komt bij ieder huis als extra een PMD en Papiercontainer. Restafval en papier worden eens in de vier weken opgehaald, Groenafval en PMD om de twee weken. De PMD container bij trapveldje gaat weg en er komt een GLAS en TEXTIEL voor terug (iedereen krijgt een papier- en PMD container aan huis. In plaats van de grote 240 liter container, zijn er ook kleinere containers verkrijgbaar van 140 liter, je kunt dit aangeven bij Avalex. Na een half jaar mag men de papiercontainer teruggeven als deze niet wordt gebruikt.

15 december komt er een brief van de gemeente en Avalex, begin januari herinnering, 21 januari en 1 februari worden de nieuwe containers bezorgd.

Vragen/opmerkingen uit de zaal:

 • Luiers wordt in de zomer een probleem bij lange ophaalduur. – Avalex ziet geen oplossing.
 • Verwarring over wat mag waar in. – Zwart plastic en hard plastic mag bijvoorbeeld niet in de PMD container. Stelregel: ‘alle plastic, pakken en blikjes uit de supermarkt‘.
 • Als je veel snoeiafval hebt (dikke takken)?- Avalex geeft aan: “bundel ze en ze worden apart opgehaald”.
 • De bakken van de bewoners aan de wegopbreking dienen door de aannemer gehaald en gebracht te worden naar een plek waar ze worden opgehaald.
 • Welke gegevens worden geadministreerd? Ze worden NIET gewogen op adres, per adres wordt geregistreerd welke containers op dat adres geleverd zijn. Dit omdat er een maximum aantal is aan het aantal containers waar men recht op heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen bestuur:

AVG Privacywetgeving: BOL is verplicht om dit vast te leggen, de AVG privacyverklaring van de BOL staat op de website Oudeleede.nl. Foto’s van de bewonersavonden zullen voortaan worden genomen vanaf de achterzijde zaal, waardoor gezichten niet herkenbaar en voor het overige met goedkeuring van de wel herkenbare gezichten (sprekers e.d.).

Klik hier voor de Privacyverklaring.

 

BOL Website: het bezoek stijgt sterk: dit kan liggen aan dat er veel speelt of dat de website informatiever is geworden. De BOL roept een ieder op om tijdig te informeren zodat de website benut kan worden als platform naar de bewoners.

 

Oude Laarsje:

Cok vd Ploeg vertelt. Voornemens om een tweede AED aan te schaffen voor begin OLW/Polderweg en het exemplaar in bij ’t Oude Laarsje wordt vernieuwd. Daarnaast is een nieuwe Picknicktafel aangeschaft en wil men het plafond in gang gaan vernieuwen.

Voor de AED cursus in het voorjaar, graag opgeven bij Ida of Cock. De gemeente zal de nieuw te plaatsen AED opnemen in de gemeen-telijke inventarisatie. De reanimatiecursus is bovendien gratis en voor niets.

 

Brommerverbod en toekomstplan nieuw fietspad over A13

Brommerverbod op fietspaden blijft gehandhaafd. Er komt over een jaar of zes een nieuw fietspad bij Ackersdijkseweg/Rijksstraatweg. De BOL zal dit volgen.

 

Financiële mededelingen

Oproep van de penningmeester Henk vd Steen voor controle/aanmelding van e-mailadressen. Stuur Henk een mailtje met je adres of vul het briefje op tafel in. Contributie 2018: liefst via bankoverschrijving nog voor de kerst betalen.

 

Ruyven Noord

De nieuwe plannen van de gemeente voor de herinrichting Ruyven Noord worden toegelicht door Bernard Luttikhuizen. Algemeen standpunt BOL: kleinschalig/niet intensief gebruik van gebied, passend in bestaand open landschap (minder bomen) en geen toename verkeer Zuideindseweg. Er is een aantal zwakke plekken: er zijn veel zieke essen (die moeten gekapt worden), natte stukken in grasland en plassen op paden en gescheurd asfalt in paden. Bernard legt de verschillende deelgebieden uit: sport, honden uitlaatplaats, parkeren, ruiterpaden, spelen.

De BOL wil zo weinig mogelijk bos om het landschap open te houden en meer zicht te krijgen. Als leden van de BOL contact willen opnemen met Bernard, dan graag nu of via het algemeen emailadres van de Bol. Er was een vraag uit de zaal: Wie onderhoudt/beheert het? Antwoord: de gemeente PN.

 

Rondvraag

 • Als de homo ontmoetingsplaats ontmoedigd, verplaatst het probleem dan niet? De BOL heeft hierop geen antwoord.
 • Mag er een bankje op het nieuwe fietspad? Gemeente neemt dit punt mee.

 

Beelden van voetbalwedstrijd “oost tegen west 2003”

 

 

SluitingDe voorzitter sluit om 22:00uur de bijeenkomst.