– Verzoek tot deelname Platform Groenzoom

Als BOL kregen we vanuit het Platform Groenzoom het verzoek of er iemand vanuit Oude Leede zou willen deelnemen aan dit Platform, zie de oproep hieronder!

 

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied op het grondgebied van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. De kernfuncties zijn waterberging; recreatie; natuurontwikkeling en landschapsbeleving.

 

Om de beheerder en de gemeenten hierover te adviseren is het GebruikersPlatform Groenzoom opgericht. Het Platform adviseert gevraagd en ongevraagd; stimuleert in samenspraak met de beheerder activiteiten en zoekt actief contact met de gebruikers van de Groenzoom.

 

Het Platform bestaat uit ca 12 personen, beschikt over een beperkt budget, en komt 4 a 5 keer per jaar bij elkaar. De leden hebben een zeer verschillende achtergrond, maar vinden elkaar in het belang van dit prachtige, nog in ontwikkeling zijnde gebied.

 

Belangrijk is dat ook vanuit Oude Leede aan dit Platform deelgenomen wordt. Een van de onderwerpen waar het Platform zich nu concreet mee bezig houdt, is b.v. de regionale inbedding. Wat zijn de relaties met andere weidevogelgebieden, het provinciaal landschap, route netwerken etc.

 

Wie belangstelling heeft of meer informatie wil, kan zich aanmelden via de BOL, bol@oudeleede.nl