– Spreekuur wethouders in ’t Oude Laarsje op dinsdag 19 februari 2019

Het college van Pijnacker-Nootdorp vindt goede communicatie tussen inwoners en bestuur erg belangrijk.

 

Wilt u iets bespreken met de burgemeester of een wethouder, dan kunt u naar hun maandelijkse spreekuur komen.

 

Op dinsdag 19 februari 2019 is het eerstvolgende spreekuur in ’t Oude Laarsje.

 

Wethouder Ilona Jense en wethouder Frank van Kuppeveld zullen van 17.00 – 18.00 uur voor u beschikbaar zijn voor overleg/gesprek.

 

Het werkgebied/portefeuille van Ilona Jense is:

 • Ruimtelijk domein
 • Mobiliteit
 • Beheer Openbare Ruimte
 • Water
 • Economie: detailhandel en bedrijfsterreinen
 • Werkgelegenheid
 • Kernwethouder Delfgauw en Oude Leede
 • Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Bestuurslid Stichting Algemene Begraafplaats Sint Janshof
 • Plv. Algemeen Bestuur MRDH
 • Plv. bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH

 

Het werkgebied/portefeuille van Frank van Kuppeveld is:

 • Wonen
 • Economie-Glastuinbouw
 • Energietransitie
 • Grondzaken
 • Bouwprojecten
 • Milieu
 • Kernwethouder Nootdorp
 • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
 • Lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Lid Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden
 • Lid Greenboard Greenport West-Holland
 • Plv. Lid Bestuurscommissie Vervoersauthoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Plv. Lid GGD Haaglanden en Veilig Thuis