Sneller internet

In buitengebieden, zo ook in Oude Leede is sprake van een trage internet verbinding.

Een steeds groter wordend probleem vanwege de toenemende digitalisering van de samenleving.
De bewoners hebben jaren actie gevoerd om hier iets aan te doen. In 2015 heeft KPN besloten een pilot uit te voeren om de snelheid te verbeteren. Door middel van het plaatsen van een straalzender en ontvanger gecombineerd met de upgrade van de verdeelkast aan de Oude Leedeweg, zouden alle woningen die daarop aangesloten zijn, een snellere internet verbinding krijgen.

 

De straalzender en mast met ontvangstschotel zijn in december 2016 geplaatst en het systeem is in april 2017 in gebruik genomen.

 

In augustus heeft het bestuur van de BOL een enquête gehouden onder de leden die zijn aangesloten op deze verdeelkast. Hoewel de snelheid is toegenomen, blijkt dat deze flink afneemt naarmate men verder van dit verdeelstation afwoont. Ook is gebleken dat de snelheid die volgens de KPN postcode check mogelijk is, vrijwel nergens gehaald wordt.
Dit systeem is, wat de BOL betreft, geen oplossing voor de internet problemen in het gehele buitengebied.

 

Volgens Europese richtlijnen zou een download snelheid van minimaal 30Mb/s in 2020 gerealiseerd moeten worden. Gebieden waar deze snelheid niet gehaald wordt, worden witte gebieden genoemd. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft onlangs, door een adviesbureau, laten inventariseren waar zich, binnen de gemeente, witte gebieden bevinden. Een groot deel van Oude Leede is zo’n wit gebied.

 

De volgende stap is om te kijken of het haalbaar is om glasvezel aan te leggen. Wij houden u op de hoogte.